Z funduszy na badania dopalaczy wojewódzkie stacje sanepidu kupowały biurka, komputery i paliwo. Na Mazowszu tylko 150 tys. spośród przyznanego miliona wydano na badania niebezpiecznych substancji. Takie są tezy inspektorów NIK.

Kontrolerzy zweryfikowali, w jaki sposób stacje sanepidu spożytkowały dodatkowe pieniądze przyznane w związku z ofensywą przeciw niebezpiecznym substancjom. Rozpoczęła się ona jesienią 2010 r. po doniesieniach o śmiertelnych ofiarach, które zażyły dopalacz o nazwie Tajfun.
– Od 8 października do 8 listopada 2010 r. w 76 obiektach zebrano próbki 6261 sztuk dopalaczy i przekazano do Narodowego Instytutu Leków. Liczba dopalaczy zdeponowanych w wojewódzkim magazynie sprzętu obrony cywilnej wyniosła 78 749 – podliczyli kontrolerzy izby efekty akcji prowadzonej tylko na terenie woj. mazowieckiego. Taka ilość środków musiała zostać przebadana. Dlatego minister finansów przesunął dodatkowe 1,2 mln na potrzeby mazowieckiego sanepidu.
– Dyrektor (wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej) nie miał wpływu na wysokość przyznanej dotacji, a jedynie przedłożył propozycję jej podziału... był zobowiązany przedłożyć ją w terminie kilkudziesięciu minut – napisali kontrolerzy. Propozycje zostały przyjęte i 800 tys. spośród przyznanego miliona można było wydać na „materiały, wyposażenia”, a nie tylko na walkę z dopalaczami.
Według reporterów radia RMF FM, które jako pierwsze informowało o możliwych nieprawidłowościach – mazowieccy inspektorzy posiadający dziesięć aut podczas wojny z dopalaczami wyjeździli benzynę o wartości 700 tys. zł. Jak wyliczył NIK, dotację (76 proc.) przeznaczono głównie na zakup komputerów. – Przez lata nikt się nami nie interesował, nie dbał. W biurach mieliśmy 11-letnie komputery, zdarzały się o czarno-białych ekranach – tłumaczy jeden z pracowników mazowieckiego sanepidu.
Do dziś nie udało się skończyć badań wszystkich zabezpieczonych substancji. W kilku przypadkach taki brak spowodował unieważnienie przez sąd decyzji głównego inspektora sanitarnego o zamknięciu sklepu, w którym je znaleziono.