25 tysięcy złotych - tyle wynosi miesięczny koszt utrzymania szeregowego posła. Parlamentarzyści korzystają również z darmowego zakwaterowania, przejazdów i kortów tenisowych. Również 2,5 tysiąca bezpłatnych kopert czeka na każdego parlamentarzystę.

Wysokość uposażenia posła odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu i obecnie wynosi 9892 zł 30 gr. brutto. Oprócz tego posłowie dostają dietę w wysokości 2473 zł, która jest wolna od podatku. Parlamentarzyści dostają ją z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i pokrywa ona koszty sprawowania mandatu - takie wyliczenia podaje portal tvn24.pl. Ponadto, za pełnienie kierowniczych funkcji w komisjach i podkomisjach, posłom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Waha się ono od 989 złotych dla przewodniczących stałych podkomisji , do 1978 zł dla przewodniczących komisji.

Obok diety i uposażenia parlamentarzyści otrzymują również pieniądze na prowadzenie biura poselskiego. Kwota ta wynosi 11 650 złotych. Posłowie pokrywają z niej bieżące wydatki, np. czynsz i wynagrodzenie pracowników.

Darmowe mieszkanie, przejazdy i basen

Parlamentarzyści na czas sprawowania mandatu mają również zagwarantowane miejsce w Domu Poselskim. W przypadku braku miejsc, poseł otrzymuje zwrot kosztów wynajęcia mieszkania w Warszawie (do 2200 zł) lub pokoju hotelowego (72 zł za dobę). Oprócz tego, jak podaje tvn24.pl, do dyspozycji mają kwotę 7600 zł rocznie na noclegi w hotelach poza Warszawą i poza miejscem zamieszkania.

Posłowie mogą również bezpłatnie podróżować koleją po Polsce. - Np. w PKP Intercity, z którymi Kancelaria ma umowę wystarczy, że poseł okaże legitymację. Rozliczanie jest bowiem ryczałtowe. Jeśli poseł wsiadłby np. do kolei kujawsko-włocławskich – z którymi nie ma umowy, wtedy dostanie zwrot kosztów biletu – powiedział portalowi tvn24.pl Marek Dąbrowski, dyrektor Biura Obsługi Posłów. Na preferencyjnych warunkach odbywają się również poselskie przeloty samolotem po Polsce. Dodatkowo posłowie mogą korzystać z samochodów służbowych kancelarii Sejmu lub jeździć własnymi i dostawać zwrot kosztów paliwa.

Sejm oferuje posłom również imponujący pakiet socjalny. Mogą korzystać z dzierżawionego boiska, kortu tenisowego i basenu. Wreszcie, parlamentarzyści mogą liczyć także na niskooprocentowane pożyczki.