Musimy pokazać jak silną jest UE, musimy przezwyciężyć egoizmy narodowe - przekonywał w poniedziałek marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, otwierając w Sejmie wraz z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem Konferencję Komisji ds. Unijnych Parlamentów UE (COSAC).

Dwudniowa XLVI Konferencja Komisji do spraw Unijnych Parlamentów UE (COSAC) to największe spotkanie w kalendarzu wydarzeń parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji.

Schetyna zaznaczył, że obecnie zarówno Europa, jak i cały świat znajdują się w trudnym momencie. "Kryzys finansowy zachwiał nie tylko ekonomią, gospodarką, zachwiał także naszymi planami na przyszłość. Myślę, że to są obawy wspólne, nasze obawy" - powiedział marszałek Sejmu.

Jak zaznaczył, odkąd sytuacja w Grecji dopuściła pytanie o możliwość bankructwa jednego z państw strefy euro, w niejednym kraju UE pojawiły się pytania o trwałość jej kształtu. "Jeszcze rok temu, gdyby ktoś mówił o bankructwie strefy euro, powiedzielibyśmy, że to szalone zdanie. Dziś szukamy odpowiedzi na pytanie, jak tego uniknąć, jak zaradzić temu w przyszłości" - powiedział.

Zdaniem Schetyny, polityka nadmiernego zadłużania doprowadziła nie tylko do kryzysu gospodarczego w UE, ale także podkopała fundamenty zaufania. Podkreślił, że UE ma swoje źródło w porozumieniu między narodami i zaufaniu właśnie.

"Parlamentarny wymiar prezydencji jest obecnie szczególnie potrzebny UE, żeby to zaufanie wzmacniać. Solidarność i odpowiedzialność to przecież cechy przede wszystkim obywateli Europy" - ocenił. Jak zaznaczył, rozpoczynająca się konferencja COSAC o jeden z najpoważniejszych sprawdzianów roli parlamentów krajowych.

"Sytuacja jest trudna, ale musimy pokazać jak silną jest UE, bo Europa to organizm, który wiele wytrzyma" - powiedział Schetyna. Według niego, pierwszym krokiem wyjścia z dzisiejszej trudnej sytuacji jest przezwyciężenie egoizmów narodowych i postawienie na solidarność w działaniu.

Drugim bardzo ważnym krokiem - powiedział marszałek Sejmu - jest przywrócenie wzrostu gospodarczego i stworzenie mechanizmów unijnych regulacji rynków finansowych. "Nie możemy zapomnieć o polityce spójności, powinna ona pozostać podstawą przyszłego budżetu, bo jest absolutnie kluczowa dla wspólnego europejskiego rynku" - ocenił Schetyna.

Borusewicz podkreślił, że obecnie kraje UE muszą "zarówno obronić euro, jak i wyegzekwować w pełni funkcjonujący, wolny rynek". "Aby zapewnić Europie przyszłość, musimy dokończyć proces integracji. Żaden kraj indywidualnie, nawet silny finansowo i zasobny, nie jest w stanie poradzić sobie sam z obecną sytuacją" - podkreślił Borusewicz.

Spotkania COSAC odbywają się dwa razy w roku

W programie posiedzenia COSAC przewidziane jest także m.in. wystąpienie Janusza Lewandowskiego, komisarza UE ds. programowania finansowego i budżetu.

Wśród tematów konferencji COSAC są m.in. wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014-2020 widziane z dwóch perspektyw: budżetowej i polityki spójności. Przedstawiciele komisji ds. unijnych parlamentów państw członkowskich, krajów kandydujących oraz Parlamentu Europejskiego będą też dyskutować o stanie realizacji priorytetów przewodnictwa Polski w Radzie UE.

W ramach obrad zostanie również podsumowany dwuletni okres od wejścia w życie Traktatu z Lizbony, który wzmocnił rolę parlamentów narodowych w procesie stanowienia prawa wspólnotowego.

COSAC (Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej) została powołana w 1989 r. w Madrycie. Stanowi forum współpracy parlamentów narodowych państw członkowskich UE oraz Parlamentu Europejskiego, głównie na temat praktycznych aspektów parlamentarnej kontroli spraw unijnych.

Spotkania COSAC odbywają się dwa razy w roku, w trakcie każdej prezydencji w Radzie UE w państwie sprawującym przewodnictwo. Posiedzenie plenarne jest poprzedzone spotkaniem przewodniczących komisji ds. europejskich parlamentów narodowych UE, krajów kandydujących i przedstawiciela Parlamentu Europejskiego. W ramach polskiej prezydencji w wymiarze parlamentarnym takie przygotowawcze spotkanie zostało zorganizowane 10-11 lipca br. w Warszawie wspólnie przez Sejm i Senat.