Ponad połowa Polaków nie wie, kto może skorzystać z głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wynika z opublikowanego w piątek sondażu CBOS wykonanego na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych.

Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, który wszedł w życie od 1 sierpnia, głosować korespondencyjnie mogą osoby niepełnosprawne oraz przebywające za granicą. Wiedziało o tym 22 proc. pytanych.

Dla 58 proc. ankietowanych nowa procedura była zupełnie nieznana (nie wiedzieli, kto może w ten sposób głosować). Niepełnej odpowiedzi, że możliwość głosowania korespondencyjnego mają tylko niepełnosprawni, udzieliło 12 proc. uczestników sondażu. Błędne odpowiedzi podało 8 proc. badanych.

O tym, że prawo do głosowania przez pełnomocnika mają osoby niepełnosprawne oraz powyżej 75. roku życia, wiedziało 23 proc. badanych. Natomiast 56 proc. uczestników sondażu nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Tylko jedną z dwóch grup uprawnionych do tego sposobu głosowania wskazało w sumie 21 proc. pytanych.

CBOS i ISP zwracają uwagę, że sami zainteresowani niewiele widzą o ułatwieniach, z których mogą skorzystać. Jedynie 32 proc. spośród badanych osób niepełnosprawnych wiedziało, że może głosować korespondencyjnie. Wśród osób powyżej 75. roku życia tylko 15 proc. miało świadomość, że w ich imieniu może zagłosować pełnomocnik.

Przy okazji publikacji badania Instytut Spraw Publicznych przypomina, że wyborcy, którzy mają zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i chcą głosować korespondencyjnie, mogą zgłaszać się do urzędu miasta lub gminy tylko do najbliższego poniedziałku, 19 września. Nie trzeba tego robić osobiście, można zawiadomić urząd telefonicznie, pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

Z kolei wyborcy, którzy przebywają za granicą, mogą zgłaszać właściwemu konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego do 26 września.

Termin zgłoszenia chęci głosowania przez pełnomocnika mija 29 września. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub upoważnionym pracownikiem urzędu gminy.

CBOS przeprowadził badanie między 8 a 14 września na reprezentatywnej losowej próbie 1007 dorosłych Polaków.