W 80 proc. lokali wyborczych, które skontrolował RPO, a które miały być przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, stwierdzono uchybienia. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku dodatkowego oświetlenia, nieoznakowanych krawędzi schodów, śliskiej posadzki.

Wyniki raportu przedstawiono w poniedziałek podczas spotkania koalicji "Sprawna Demokracja" działającej na rzecz zwiększenia udziału w wyborach osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Wzięli w nim udział m.in. rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, samorządowcy.

Na dzień przed wyborami parlamentarnymi pracownicy biura RPO na terenie całego kraju przeprowadzili wizytację w 90 lokalach wyborczych, które posiadały status przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podczas ostatnich wyborów gminy dla potrzeb osób z niepełnosprawnością miały przystosować jedną piątą lokali wyborczych z ich terenu. W sumie w całym kraju zarejestrowano 25 tys. 993 obwody do głosowania a wśród nich 7785 przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

W 80 proc. lokali, które sprawdził RPO, a które miały być przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, stwierdzono uchybienia, w większości dotyczyły one organizacji lokalu wyborczego.

Najczęściej (62 proc.) brakowało dodatkowego oświetlenia w miejscu zapewniającym tajność głosowania; miejsce to w 42,5 proc. przypadków było niedostosowane do potrzeb niepełnosprawnych; w 29 proc. lokali brakowało oznakowania krawędzi stopni schodów; w 22 proc. posadzka w lokalu była śliska; złą wysokość urny wyborczej odnotowano w 19 proc. lokali, a złe rozmieszczenie informacji i obwieszczeń PKW w 16,5 proc.

Podczas ostatnich wyborów po raz pierwszy mogły głosować osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Podkreślono, że uchybienia w większości dotyczą wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które weszło w życie 1 sierpnia. W raporcie zaznaczono, że gminy nie zweryfikowały stanu lokali wyborczych przed wpisaniem ich na listę lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i nie sprawdziły, czy dotychczasowe lokale odpowiadają nowym wymaganiom.

Podano, że w porównaniu do poprzednich kontroli RPO, znacznie spadła liczba uchybień dotyczących barier architektonicznych budynków: braku podjazdów lub wind, złej szerokości drzwi wejściowych czy wysokości progów. Niepełnosprawni napotykają z kolei na utrudnienia przed lokalami wyborczymi - wysokie krawężniki przed bramą prowadzącą do lokalu, wąskie furtki w ogrodzeniu.

Anna Błaszczak z Biura RPO zaznaczyła, że chociaż niepełnosprawni mogą głosować korespondencyjnie, to możliwość głosowania w lokalu wyborczym wpływa na poczucie ich niezależności, jest też "kwestią ambicjonalną". Zaznaczyła, że dane CBOS pokazują, że 82 proc. osób mając do wyboru różne formy głosowania, wybrałoby głosowanie w lokalu wyborczym.

Sekretarz PKW powiedział, że mała popularność głosowania korespondencyjnego w ostatnich wyborach wynikała m.in. z późnego wprowadzenia przepisów w tej sprawie. Ocenił też, że głosowanie korespondencyjne mogłoby być powszechne. "Do PKW docierały głosy o osobach, które nie są niepełnosprawne, ale z różnych innych przyczyn nie mogły wziąć udziału w głosowaniu w lokalu wyborczym" - powiedział.

Podczas ostatnich wyborów po raz pierwszy mogły głosować osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Nowością była także możliwość korzystania z nakładki Braille'a podczas głosowania dla osób niewidomych. Do głosowania korespondencyjnego w kraju zgłosiło się 841 osób; w tym doręczenia nakładki w alfabecie Braille'a zażądały 43 osoby.