"PKW w związku z nagłośnionymi w ostatnich dniach przez środki społecznego przekazu niektórymi wypadkami wypowiedzi i zachowań uczestników kampanii wyborczej, zwraca się do wszystkich osób, komitetów wyborczych oraz innych podmiotów uczestniczących w procesie wyborczym z apelem o przestrzeganie umiaru w ramach prowadzonych działań agitacyjnych" - napisano w oświadczeniu.

W ocenie Komisji, nawet najbardziej krytyczne opinie i oceny, przedstawiane w tzw. kampanii negatywnej, powinny być wyrażane przy użyciu słów i środków ekspresji, które "nie naruszają dobrze pojętych granic kultury politycznej, a tym bardziej przepisów prawa".

Członkowie PKW podkreślają, że ostre i pryncypialne spory programowe nie powinny wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych, w tym przede wszystkim godności, poddawanych krytyce przeciwników politycznych.

"Uczestnicy dyskursu publicznego korzystając w kampanii wyborczej z wolności słowa, powinni pamiętać także o odpowiedzialności za słowo" - zaznaczono w dokumencie. PKW przypomina także, że zgodnie z art. 109 par. 3 Kodeksu wyborczego materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej, a zatem ich publiczne niszczenie sprzeczne jest nie tylko ze standardami kulturowymi.

Przed kilkoma dniami odbył się pierwszy proces w trybie wyborczym w tej kampanii. W ślad za orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie PiS sprostowało wypowiedzi swoich polityków na temat kampanii PO "Polska w budowie".