Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie lipca, wygrałaby je Platforma Obywatelska, uzyskując 45 proc. głosów - wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP. Na drugim miejscu znalazłoby się PiS z 28 proc. poparciem. Do Sejmu weszłyby też SLD i PSL.

Sojusz uzyskałby 13 proc. głosów, a ludowcy - 6 proc. Żadna inna partia nie zbliżyła się w badaniu do progu wyborczego.

W porównaniu z czerwcem poparcie dla PO wzrosło o 1 punkt procentowy, dla PiS - wzrosło o 3 pkt proc. SLD odnotował spadek poparcia o 3 pkt proc., a PSL - wzrost o 1 pkt proc.

Z podstawy procentowania wyłączono osoby niezdecydowane jak głosować - podkreśla TNS OBOP. Wśród ogółu osób, które deklarowały zamiar uczestniczenia w wyborach do Sejmu, 25 proc. nie miało sprecyzowanych preferencji partyjnych.

Przy uwzględnieniu osób niezdecydowanych jak głosować, preferencje partyjne przedstawiały się następująco: PO - 34 proc., PiS - 20 proc., SLD - 10 proc., PSL - 5 proc.; odpowiedź: "trudno powiedzieć" - 25 proc.

Zamiar wzięcia udziału w wyborach do Sejmu w sposób zdecydowany zadeklarowało 30 proc. badanych, a umiarkowany - 33 proc. Do głosowania raczej nie zamierzało iść 11 proc. pytanych, a na pewno nie - 19 proc. Wahało się 7 proc. osób.

Sondaż TNS OBOP zrealizowany w dniach 7-11 lipca 2011 r. na reprezentatywnej, losowej 947-osobowej ogólnopolskiej próbie osób od 18. roku życia za pośrednictwem bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych face-to-face.