25 kluczowych dla rozwoju Polski decyzji zawiera nowy raport "Polska 2030 - Trzecia fala nowoczesności", którego wersję wstępną przedstawił w środę w Łodzi szef zespołu doradców premiera Michał Boni.

Minister Boni, który przyjechał na zaproszenie Uniwersytetu Łódzkiego, podkreślił, że prezentuje nie raport "Polska 2030" z czerwca 2009 r., ale nową, wykonawczą jego wersję.

"Myślę, że w perspektywie najbliższych kilku tygodni otworzymy debatę publiczną na temat tego dokumentu. Będzie on dostępny w internecie na stronach kancelarii. Szykujemy specjalną platformę do dyskusji, żeby użytkownicy internetu mogli wyrażać swoje uwagi" - zapowiedział Boni.

Podkreślił, że w nowym dokumencie mowa jest o trzech filarach rozwoju. Zdaniem Boniego kluczowy jest filar innowacyjności, czyli wszystkie działania nastawione na zbudowanie nowych przewag konkurencyjnych Polski opartych o kapitał intelektualny, kapitał ludzki, wykorzystujący impet cyfrowy.

Drugi filar to zrównoważenie zróżnicowania terytorialnego. Kolejnym jest efektywność związana ze sprawnością państwa oraz przejrzystością podejmowania decyzji, które nie tylko usprawnią funkcjonowania państwa, ale także uczynią je o wiele bardziej przyjaznym dla obywateli.

Boni wymienił istotne elementy modelu rozwoju: solidarność innowacyjną, czyli łączenie wyrównywania szans z impulsem dla konkurencyjności i innowacyjności, solidarność między regionami oraz solidarność między pokoleniami. Zaznaczył, że w 2030 roku będzie w Polsce przeszło 2 mln osób powyżej 80. roku życia.

Podkreślił, że istotnym czynnikiem polskiego rozwoju są środki europejskie. "Dlaczego tak ważna jest dyskusja o naszych oszczędnościach, deficycie na poziomie 3 proc. (PKB-PAP), dlatego, że my musimy wzmocnić naszą wiarygodność walcząc o pieniądze unijne na następny okres programowania" - mówił Boni.

Jak zaznaczył dwie znaczące siły rozwojowe Polski to kobiety i młoda generacja. "To pierwsze pokolenie od stuleci bez doświadczenia luki edukacyjnej i luki technologicznej. Widać umiejętną indywidualizację strategii życiowych i dostrzeganie szans w różnych miejscach. Widać również, że spora część tego pokolenia ma w sobie potencjał innowacyjny i myśli nie tylko o wartościach konsumpcyjnych" - stwierdził.

Według niego nowy dokument - "Polska 2030 - Trzecia fala nowoczesności" - musi mieć nie tylko diagnostyczny charakter, ale stymulować decyzje.

"Dlatego my w tym dokumencie mówimy o potrzebie podjęcia, przyjęcia 25 kluczowych dla rozwoju Polski decyzji. Pierwsza decyzja dotyczy trwałego zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 1 procenta w relacji do PKB" - powiedział szef zespołu doradców premiera.

Podkreślił, że sprawą do dyskusji jest ujednolicenie stawki VAT. "Stawka VAT na poziomie 18 proc. to jest 18 mld zł dochodów do budżetu więcej" Dodał, że także "ważny jest wzrost wskaźnika zatrudnienia, bo przyrost zatrudnienia o 1 proc., czyli średnio o 270 tys. osób, daje nam wzrost dochodów między 3,7 mld a 4,2 mld zł".