Białoruskie Zgromadzenie Narodowe (parlament) zapowiedziało, że nie będzie się liczyć ze stanowiskiem Euronestu, zainaugurowanego we wtorek forum międzyparlamentarnego krajów Partnerstwa Wschodniego - podał w czwartek białoruski portal Telegraf.

Deputowani wyrazili ubolewanie z powodu spotkania, w którym w Brukseli uczestniczyli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i posłowie z wszystkich, prócz Białorusi, poradzieckich krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Zdaniem Zgromadzenia Narodowego "uczestnicy spotkania wyraźnie zignorowali zasadę równego udziału wszystkich krajów-partnerów", ponieważ dokumenty ustanawiające Euronest zostały podpisane bez udziału Białorusi. "Utworzone w ten sposób zgromadzenie parlamentarne Euronest przeradza się w istocie w instrument presji politycznej" (...), w związku z tym Zgromadzenie Narodowe nie czuje się zobowiązane do liczenia się z jego stanowiskiem, czy brania go pod uwagę" - oznajmili białoruscy deputowani.

Zapewnili jednocześnie, że nadal są otwarci na dialog z Parlamentem Europejskim, "pod warunkiem, że będzie on miał konstruktywne cele i będzie oparty na wzajemnych szacunku i prawdziwym partnerstwie".

Reklama

W pierwszym posiedzeniu Euronestu, czyli Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego, wzięło udział we wtorek 50 parlamentarzystów z Parlamentu Europejskiego oraz 50 z pięciu krajów PW. Euronest miał początkowo liczyć 120 członków: 60 europosłów oraz po 10 przedstawicieli z państw PW (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Białorusi).

PE nie uznaje niedemokratycznie wybranego parlamentu Białorusi, więc rozważano inne możliwości: albo zaproszenie tylko opozycji białoruskiej, albo po pięciu przedstawicieli parlamentu i opozycji, na co jednak nie było zgody ani Mińska, ani partnerów pozostałych 5 państw sąsiedzkich. Ostatecznie na początku roku zdecydowano, że Euronest rozpocznie pracę bez Białorusi.