W tym roku w maju w stolicy odbędzie się tylko jedna impreza wydawnicza - II Warszawskie Targi Książki. Konkurencja - Ars Polona - organizator Międzynarodowych Targi Książki, podjęła decyzję o ich zawieszeniu. Organizatorzy obu imprez spotkają się w sądzie.

W zeszłym roku odbył się pierwszy etap walki o majową imprezę wydawniczą w Warszawie. Bunt wydawców przeciwko Ars Polonie, firmie, która od ponad pół wieku organizuje Międzynarodowe Targi Książki (MTK), doprowadził do powstania nowej imprezy - Warszawskich Targów Książki (WTK). W tym roku Ars Polona zdecydowała się zawiesić organizowanie swojej imprezy, zaś w piśmie z 15 kwietnia zapowiada skierowanie do sądu sprawy o nieuczciwą konkurencję przeciwko organizatorom Warszawskich Targów Książki.

"Od ubiegłego roku Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie stały się obiektem niezwykle brutalnego, niewiele mającego z zasadami uczciwej gry gospodarczej, ataku konkurencji.(...) Konkurenci, stosując ceny niższe od kosztów wytworzenia, korzystając z zaplecza finansowego firmy Murator EXPO, zdołali przyciągnąć część wystawców, dotychczas uczestniczących w naszych targach. Działaniu temu wyraźnie sprzyja obecne kierownictwo Pałacu Kultury i Nauki, które nie bacząc na wieloletnią współpracę, umożliwiło organizację konkurencyjnej imprezy, mając świadomość, że głównym jej celem jest wypchnięcie z rynku Ars Polony. (...) Skutkiem tego jest ujemny wynik finansowy poprzedniej edycji Międzynarodowych Targów Książki i strata, jaką przyniosły one naszej firmie" - napisał prezes Ars Polony Grzegorz Guzowski w oficjalnym komunikacie.

Ars Polona wystąpiła na drogę sądową przeciwko organizatorom Warszawskich Targów Książki

"Ars Polona wystąpiła na drogę sądową przeciwko organizatorom Warszawskich Targów Książki, domagając się zakazania im czynów nieuczciwej konkurencji. Wystąpi również o zobowiązanie ich do naprawienia szkody, jaką działaniem swym wyrządzili interesom Ars Polony" - deklaruje Guzowski.

W piśmie skierowanym do mediów w środę organizator Warszawskich Targów Książki - firma Murator Expo - odnosi się do zarzutów przedstawionych przez Ars Polonę. "Podłożem koncepcji powołania spółki Warszawskie Targi Książki, w której 60 proc. udziałów mają wydawcy, a 40 proc. - Murator Expo, było niezadowolenie wydawców z jakości i asortymentu usług oferowanych w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Formuła tych targów dawno już uznana została za anachroniczną, bazującą na doświadczeniu i modelu targów z czasów PRL-u. Organizator pozostawał bierny nie zmieniając nic w jej koncepcji, nie inicjując nowych przedsięwzięć okołotargowych. Efektem była spadająca w ostatnich latach liczba wystawców krajowych i przede wszystkim zagranicznych" - pisze prezes Murator Expo Jacek Oryl.

"Upadek Międzynarodowych Targów Książki był tylko kwestią czasu"

"Upadek Międzynarodowych Targów Książki był tylko kwestią czasu, tym bardziej, że organizator skłócony był już z dużą częścią środowiska. Stąd idea powołania spółki, w której przedstawiciele wydawców mają większość udziałów. (...) W efekcie powstała impreza, której pierwsza edycja, po zaledwie trzymiesięcznych przygotowaniach miała znacznie bogatszy program merytoryczny, promocję, liczniejszy udział autorów i wystawców, wreszcie, co dziś szczególnie ważne - promocję. Tegoroczne przygotowania, podczas których chęć udziału w Warszawskich Targach Książki zgłosiło kilkuset polskich i zagranicznych wystawców przesądziły los MTK i ostatecznie potwierdziły rację nowej formuły i koncepcji targów" - podkreśla Oryl.

W odpowiedzi na deklarację Grzegorza Guzowskiego, który zapowiada walkę sadową, Jacek Oryl przypomina, że już w sierpniu ubiegłego roku spółka Murator EXPO skierowała do sądu pozew przeciwko Ars Polonie SA o zniesławienie i naruszenie dobrego imienia. "Rzekomy pozew Ars Polony SA, którego dotąd oficjalnie nie otrzymaliśmy, należy traktować jako formę obrony przed naszym pozwem. Zarzuty postawione spółce Murator EXPO w liście adresowanym do wystawców opublikowanym w dniu 15 kwietnia 2011 roku w związku z odwołaniem tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki są niczym więcej jak tylko echem ubiegłorocznych pomówień" - pisze prezes Murator Expo.

II Warszawskie Targi Książki odbędą się w tym roku w dniach 12-15 maja w PKiN.