Pięciu naukowców oraz były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego tworzą radę konsultacyjną, która ma wspierać szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).
Pierwsze spotkanie rady już się obyło w silnie strzeżonej siedzibie CBA, która mieści się w jednym ze skrzydeł kancelarii premiera przy Al. Ujazdowskich.
– Zgodziłem się przyjąć tę propozycję, choć przed laty byłem przeciwnikiem tworzenia nowej antykorupcyjnej służby. Miałem wtedy podejrzenia, że powstaje ona na polityczne zamówienie – wyjaśnia profesor Brunon Hołyst, rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej i znany kryminolog. Swoją obecnością w radzie chce przyczynić się do tego, aby Polska spadła o kolejne pozycje w rankingu najbardziej zagrożonych korupcją państw.
– Chcemy ściślej współpracować z uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi, aby opracowywać skuteczne działania antykorupcyjne – tłumaczy „DGP” szef służby Paweł Wojtunik. Obok Brunona Hołysta do rady zaprosił profesor Irenę Rzeplińską (PAN), rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego, prof. Tadeusza Tomaszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i jednego z największych autorytetów w dziedzinie prac operacyjnych służb – prof. Emila Pływaczewskiego z Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie w Białymstoku. Głosem doradczym w radzie dysponują również komendant główny policji oraz szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.