Kobiety niezależnie od swej sytuacji rodzinnej zarabiają przeciętnie 74 proc. tego, co mężczyźni, a kobiety wychowujące dzieci - 68 proc. Ponadto nierówne rozłożenie obciążeń w domu może bardzo utrudnić kobietom robienie kariery zawodowej - pisze ITUC w raporcie z okazji 100. Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Raport jest "wezwaniem do działania na wszystkich szczeblach" - oznajmiła w oświadczeniu przewodnicząca Komitetu Kobiecego ITUC Diana Holland.

Konfederacja podkreśla, że kobiety wychowujące dzieci częściej pracują na niepełnym etacie, a ponadto zdarza się, że pracodawcy łamią prawo, płacąc im mniej lub odmawiając przysługującego im urlopu macierzyńskiego w odpowiednim wymiarze.

Kobiety wychowujące dzieci często nie są awansowane, a zanim zostaną zatrudnione, stawia im się nielegalny wymóg zrobienia testu ciążowego.

Raport oparto na danych z 40 państw.

ITUC reprezentuje 176 mln pracowników w 155 krajach.