Komisja debatowała nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski mówił podczas wtorkowego posiedzenia komisji, że kilka lat funkcjonowania Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia widać obszary wymagające takich zmian, "by system był jeszcze bardziej szczelny i jeszcze lepiej spełniał swoje cele".

"Fundamentalną zmiana w tym systemie, w tym instrumencie, jest uzależnienie umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia od posiadania pozytywnej oceny o celowości inwestycji" – wskazał wiceminister.

Wyjaśniał, że mechanizm ten to rozwiązanie gwarancyjne dla obu stron – wnioskodawcy czy inwestora, nie tylko publicznego, ale też prywatnego, a także dla NFZ i decydentów na każdym poziomie.

Gadomski wskazał, że konieczne jest także zwiększenie spektrum podmiotów leczniczych, które będą podlegać pod ocenę efektywności inwestycji.

"Do tej pory były to głównie inwestycje realizowane ze środków unijnych albo budżetu państwa. One musiały przechodzić przez taką ocenę. Ale na przykład inwestycje realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego realizowane z ich środków własnych już przez taką ocenę przechodzić nie musiały" – wyjaśniał wiceminister.

"Z drugiej strony widzimy pewne możliwości rozluźnienia. Widzimy, że większość inwestycji do dwóch milionów to w dziewięćdziesięciu procentach inwestycje odtworzeniowe, które nie tworzą nowego dostępu do świadczeń medycznych" – dodał.

Dlatego założono zniesienie konieczności ubiegania się o opinią o celowości inwestycji (OCI) w przypadku inwestycji nieprzekraczających 2 mln zł.

Gadomski zwracał jednocześnie uwagę, że zasadne jest zwiększenie mechanizmów oceny w odniesieniu do największych inwestycji, strategicznych, które przekraczają poziom 50 mln zł.

Nowelizacja zakłada, że dla przedsięwzięć przekraczających 50 mln zł (np. budowa szpitala) wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych. Komisja będzie nowym organem opiniodawczo-doradczym powołanym przy ministrze zdrowia.

Przewodnicząca senackiej komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (KO) stwierdziła, że odbiera regulację jako dalszą centralizację podejmowania decyzji.

"Dotychczasowa polityka była taka, i po to były tworzone mapy potrzeb zdrowotnych, żeby dać regionom możliwość tworzenia własnej polityki zdrowotnej, także w oparciu o potencjał jednostek leczniczych i ich możliwości rozwoju" – wskazywała.

Biuro legislacyjne zgłosiło kilka uwag do ustawy, głównie o charakterze legislacyjno-technicznym, mających na celu doprecyzowanie przepisów. Komisja je przejęła, a następnie przyjęła większość z nich. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl