Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju zaakceptowała w środę senackie poprawki do ustawy o pomocy publicznej dla firm. Chodzi m.in. o rozszerzenie do końca 2021 r. wsparcia przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek pandemii. Dofinansowanie ma pochodzić z funduszu COVID-19.

W czwartek Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrywała uchwałę Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Pomoc ta ma polegać na zapewnieniu przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. System pomocy dla przedsiębiorców w trudnościach został określony w rządowym programie Polityka Nowej Szansy i ma przeciwdziałać przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji gospodarki posłowie zaopiniowali pozytywnie 45 poprawek zgłoszonych przez Senatorów. Jak tłumaczył uczestniczący w czwartkowych obradach komisji wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur, większość poprawek zgłoszonych przez Senat ma charakter precyzujący.

Odnosząc się do najważniejszych zmian merytorycznych wskazał na poprawkę, która umożliwi dofinansowanie zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców wz. z pandemią. "Pozwala ona do 31 grudnia 2021 r. zasilić fundusz na pomoc restrukturyzacyjną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" - podkreślił. Inne poprawki, jak tłumaczył Mazur, wiązały się m.in. z doprecyzowaniem umowy oraz trybu odwołania przed Agencją Rozwoju Przemysłu, a także kwestiami związanymi z postępowaniem administracyjnym. Przyjęto też poprawkę mniejszości związaną z limitem wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje zarządcze i nadzorcze u przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc. "Dodano uszczegółowienia dotyczące sprawozdawczości oraz sankcji" - wskazał Mazur.

Wśród poprawek merytorycznych była też ta, która dotyczy obniżenia wkładu własnego dla MŚP. "Co do zasady ma to być 25 proc. dla małych i 40 proc. dla średnich przedsiębiorstw i możliwość zmniejszenia wkładu własnego w przypadku, gdy będzie to niezbędne" - wyjaśnił wiceszef MR.

Ministerstwo Rozwoju spodziewa się, że rocznie od 140 do 240 firm skorzysta z mechanizmu zawartego w ustawie związanej z tzw. Polityką Nowej Szansy. Wiceminister Mazur wskazał podczas parlamentarnych prac nad nowymi rozwiązaniami, że średni koszt pomocy - w zależności od wielkości firmy i od głębokości interwencji - jest szacowany na 0,5 mln - 1 mln zł.

Z instrumentów wsparcia będą mogły skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy, a środki nie będą się sumować z tymi, które firmy mogą pozyskać z Tarczy Antykryzysowej czy Tarczy Finansowej PFR.

Operatorem Polityki Nowej Szansy ma być Agencja Rozwoju Przemysłu, i to ona będzie decydowała zarówno o środkach, jak i akceptowała plany restrukturyzacyjne i pomagała firmom w praktyce przeprowadzić restrukturyzacje.

W myśl ustawy firmy będą mogły skorzystać z trzech rodzajów pomocy. Pierwszy z nich to pomoc w formie pożyczki krótkoterminowej na sześć miesięcy.

Drugi typ pomocy to tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy. Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie, wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Będzie ona mogła być udzielana jako kontynuacja pomocy na ratowanie – wtedy przybiera formę dodatkowej pożyczki lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie ma przysługiwać przedsiębiorcom, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy będą mogły skorzystać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

Ostatni rodzaj to pomoc na restrukturyzację. Według resortu rozwoju "będzie ona przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności". Pomoc na restrukturyzację będzie służyć sfinansowaniu tego planu.

Zgodnie z zapisami ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.