Konsultacje potrwają trzy miesiące i będą składać się z pytań dotyczących produkcji leków, dostępu do leków po przystępnych cenach, innowacji, zrównoważonego środowiska i wyzwaniach związanych ze zdrowiem.

„Strategia farmaceutyczna dla Europy jest podstawą naszej polityki w dziedzinie zdrowia na najbliższe pięć lat i jest to okazja dla wszystkich zainteresowanych stron do udzielenia nam pomocy w jej kształtowaniu" - powiedziała komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides. Zaapelowała też do stowarzyszeń pacjentów, przemysłu, organów publicznych, środowisk akademickich i ogółu społeczeństwa do udziału w konsultacjach.

"Dzięki strategii, którą przedstawię do końca roku, będziemy reagować na wyzwania spotęgowane pandemią Covid-19 i na wszystkie problemy strukturalne w zakresie dostępu, przystępności cenowej i strategicznej autonomii naszej Unii w dziedzinie leków" - zapowiedziała komisarz.

Reklama

"Musimy zadbać o to, by wszyscy pacjenci mieli dostęp do optymalnej opieki i leków po przystępnych cenach” - podkreśliła.

Celem strategii jest stworzenie systemu, który będzie promował innowacje, zwłaszcza w obszarach, w których potrzeby nie są zaspokajane, takich jak środki przeciwdrobnoustrojowe, leki dla dzieci i leki na choroby rzadkie.

Komisja zamierza również zmniejszyć zależność UE od importu z państw trzecich. Część substancji aktywnych leków, niezbędnych do produkcji niektórych leków generycznych (w tym „starszych” antybiotyków, leków onkologicznych i najbardziej podstawowych leków, takich jak paracetamol) pochodzi z Chin i Indii.

Strategia ma przyczynić się także do zmniejszenia wpływu leków na środowisko i rozwiązania problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Ponadto obecny kryzys związany z pandemią Covid-19 pokazał, że UE musi mieć pewność, że leki – w tym szczepionki – są dostępne w każdych okolicznościach.

Celem konsultacji społecznych jest umożliwienie społeczeństwu, ekspertom i zainteresowanym stronom wyrażenie opinii na temat najlepszych sposobów rozwiązywania problemów związanych z lekami w UE. Wyniki konsultacji pomogą w opracowywaniu jesienią strategii farmaceutycznej, która ma zostać przyjęta do końca roku.

Konsultacje potrwają 13 tygodni, do 15 września 2020 r., a pytania są dostępne za pośrednictwem EUSurvey.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)