Zarówno polscy jak i brytyjscy obywatele mieszkający na terytorium drugiego państwa będą nadal mogli kandydować i głosować w wyborach lokalnych - głosi umowa podpisana przez rządy Polski i Wielkiej Brytanii - podał MSZ w piątek.

Polska i Wielka Brytania podpisały umowę, która gwarantuje polskim i brytyjskim obywatelom, mieszkającym w drugim państwie, prawa do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Oznacza to, że polscy obywatele mieszkający w Wielkiej Brytanii oraz brytyjscy obywatele mieszkający w Polsce mają prawo wybierania swoich przedstawicieli we władzach lokalnych w państwie, w którym mieszkają.

Umowa została podpisana w piątek w Warszawie przez wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka oraz ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathana Knotta.

Reklama

"Dzisiejsza ceremonia podpisania polsko-brytyjskiej umowy dotyczącej praw wyborczych w wyborach lokalnych w Polsce i w Wielkiej Brytanii nabiera szczególnego, symbolicznego charakteru" – powiedział cytowany w komunikacie MSZ Wawrzyk. "Jest dowodem, że więzy pomiędzy Polską i Wielką Brytanią są trwałe i silne, także w niesprzyjających okolicznościach globalnej pandemii. Nasze relacje nigdy nie były bliższe niż obecnie. Polska i Wielka Brytania blisko współpracują z sobą w wielu istotnych dziedzinach; łączą nas liczne formaty współpracy, z których najważniejsze to coroczne Konsultacje Międzyrządowe. Podpisana dziś umowa dowodzi, że oba państwa pragną podtrzymywać jak najbliższe relacje, także po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej" - dodał.

"Dokument ten ma jednak przede wszystkim wymiar ludzki i obywatelski. Wzmacnia więzy pomiędzy naszymi państwami poprzez budowę poczucia polsko-brytyjskiej wspólnoty w sprawach lokalnych i samorządowych, zarówno tu, w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Efektem naszych wspólnych działań jest zapewnienie, na poziomie lokalnym, pełni praw wyborczych Polakom mieszającym w Wielkiej Brytanii, jak i Brytyjczykom, którzy wybrali Polskę na swój dom. Jestem przekonany, że umowa będzie służyć dalszemu umacnianiu naszych strategicznych relacji, które rozwijać się będą także po zakończeniu okresu przejściowego" – podkreślił wiceminister Wawrzyk.

Cytowana w komunikacie brytyjska wiceminister spraw zagranicznych do spraw sąsiedztwa europejskiego Wendy Morton wskazała, że dzięki umowie chronione są prawa blisko miliona polskich i brytyjskich obywateli, którzy decydują się żyć i pracować w drugim państwie. "Umowa ta podkreśla wspólne zaangażowanie naszych państw na rzecz demokracji oraz jest świadectwem bliskich więzi między Wielką Brytanią i Polską, a także między naszymi obywatelami. Więzi te nigdy nie były ważniejsze niż teraz, gdy nasze państwa współpracują w celu przezwyciężenia globalnych wyzwań związanych z pandemią koronawirusa" – powiedziała Morton.

Polska jest czwartym państwem, po Hiszpanii, Portugalii i Luksemburgu, które podpisało z Wielką Brytanią tego rodzaju umowę.