Rząd zamierza zlecić druk kart do głosowania państwowej spółce. To byłaby kolejna zmiana w stosunku do dotychczasowego systemu wyborczego.

Zaczęły się techniczne przygotowania do wyborów „kopertowych”. Z naszych ustaleń wynika, że drukiem kart zajmie się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Rząd jest już na etapie konsultowania technicznych szczegółów z zewnętrznymi podmiotami, m.in. w zakresie druku i dystrybucji pakietów wyborczych.