Reklama

Wybory odbędą się 12 kwietnia.

Ustawa wyborcza Macedonii Płn. stanowi, że szef rządu powinien złożyć dymisję na 100 dni przed wyborami. W tym okresie władzę wykonawczą sprawuje gabinet techniczny, w którym powinna być reprezentowana opozycja.

Parlament Macedonii Płn. zostanie rozwiązany 12 lutego, na dwa miesiące przed wyborami.

W okresie przejściowym przedstawiciele głównej partii opozycyjnej, prawicowej Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej - Demokratycznej Partii Macedońskiej Jedności Narodowej (WMRO-DPMNE) pełnić będą funkcje ministrów spraw wewnętrznych oraz pracy.

Te postanowienia północnomacedońskiej Ustawy Wyborczej mają zmniejszyć do minimum możliwości dokonania przez partie rządzące oszustw wyborczych.

W październiku Zaew, przywódca Socjaldemokratycznego Związku Macedonii (SDSM), uzgodnił z liderami politycznymi, że wybory odbędą się na osiem miesięcy przed końcem kadencji obecnego parlamentu, ponieważ rząd Macedonii Płn. nie zdołał urzeczywistnić jednej ze swych głównych obietnic, tj. zainicjować negocjacje w sprawie przystąpienia kraju do Unii Europejskiej.

Zaew określił jako "historyczny błąd" fakt, iż UE - głównie wskutek sprzeciwu Francji - odmówiła wyznaczenia terminu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Płn.

Nie jest to jednak jedyny powód rozpisania przyspieszonych wyborów.

Rząd Zaewa jest od miesięcy uwikłany w polityczny skandal po zatrzymaniu do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości Katicy Janewej, zaufanej współpracowniczki premiera, podejrzanej o pranie pieniędzy i związki z osobami, sądzonymi za przestępstwa kryminalne.

To właśnie Janewa została mianowana specjalnym prokuratorem z zadaniem oczyszczenia wizerunku Macedonii Płn. ubiegającej się o podjęcie rozmów z UE.

Jej zadanie polegało na zbadaniu skandalu, związanego z podsłuchami telefonicznymi przeciwników politycznych, zleconymi przez poprzedni rząd Macedonii Płn. Afera ta doprowadziła do dymisji ówczesnego premiera, lidera WMRO-DPMNE Nikoły Gruewskiego.

Za premierostwa Zaewa w 2018 roku podpisane zostało historyczne porozumienie z Grecją w sprawie zmiany nazwy kraju na Macedonię Północną, co sprawiło, iż rząd Grecji wycofał swe weto wobec przystąpienia tego kraju do NATO i Unii Europejskiej.

Zmiana nazwy kraju wywołała ostre spory w społeczeństwie, jednak wielu Macedończyków było skłonnych ją zaakceptować wobec perspektywy przyjęcia kraju do Unii Europejskiej.

Wobec stanowiska UE i skandalu wokół Janewej popularność Zaewa, jak wykazują sondaże, gwałtownie spadła, a VMRO-DPMNE zyskał czteropunktową przewagę nad (SDSM).