Brak otwarcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną jest błędem – ocenił Parlament Europejski w przyjętej w czwartek rezolucji. Europarlament podkreśla, że oba kraje spełniają wymogi rozpoczęcia negocjacji.

Europosłowie wyrazili głębokie rozczarowanie brakiem porozumienia w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną na szczycie UE w dniach 17–18 października.

PE "z przykrością" przyjął decyzję Francji, Danii i Holandii o zablokowaniu decyzji i stwierdził, że Albania i Macedonia Północna podjęły znaczne wysiłki w ciągu ostatnich kilku lat i spełniają kryteria UE, by rozpocząć rozmowy o członkostwie.

Chwaląc wysiłki Macedonii Północnej zmierzające do rozwiązania trudnych problemów dwustronnych z krajami sąsiadującymi, posłowie z zadowoleniem przyjmują również ostatnie reformy sądownictwa w Albanii.

Reklama

Parlament podkreśla, że "brak decyzji" przywódców UE jest strategicznym błędem, który szkodzi wiarygodności UE i wysyła negatywny sygnał do innych możliwych krajów kandydujących.

Posłowie wzywają kraje UE do odpowiedzialnego działania wobec Albanii i Macedonii Północnej oraz do podjęcia jednomyślnej pozytywnej decyzji na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Dodają, że Parlament powinien zintensyfikować działania wspierające demokrację, aby zapewnić, że parlamenty narodowe na Bałkanach Zachodnich będą odgrywać rolę motorów reform demokratycznych.

Tekst został przyjęty 412 głosami za, 136 przeciw, przy 30 wstrzymujących się.