Parlament Bośni i Hercegowiny (BiH) zatwierdził w poniedziałek nowy rząd, na którego czele stoi Zoran Tegeltija. Zakończył tym samym 14-miesięczny impas, podczas którego trzy wspólnoty narodowościowe BiH nie mogły dojść do porozumienia ws. wyboru premiera.

Nowy rząd ma za zadanie przeprowadzić reformy niezbędne do tego, by Bośnia i Hercegowina mogła kandydować na członka Unii Europejskiej. Ma także m.in. porozumieć się z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Wcześniej, 5 grudnia, parlament BiH ponad rok po wyborach wybrał premiera dzięki kompromisowi ogłoszonemu w listopadzie przez przywódców trzech wspólnot narodowościowych kraju. Szefem rządu został serbski ekonomista, 58-letni Zoran Tegeltija.

W poniedziałek zaproponowany przez Tegeltiję skład rządu uzyskał w głosowaniu poparcie 29 deputowanych Izby Reprezentantów, 42-osobowego centralnego parlamentu BiH. Jak podał Tegeltija, z powodu "opóźnień proceduralnych" do zatwierdzenia pozostał jeszcze minister ds. praw człowieka i uchodźców.

Reklama

Wybory w Bośni i Hercegowinie odbyły się w październiku 2018 roku, ale kandydatura Tegeltii została zaproponowana przez trzyosobowe Prezydium BiH, pełniące rolę kolegialnego szefa państwa, dopiero w listopadzie 2019 roku, ponieważ jego członkowie, reprezentujący trzy narodowości - Serbów, Chorwatów i Bośniaków, nie mogli dojść do porozumienia co do formy współpracy z NATO.

Wszystkie trzy wspólnoty narodowościowe w BiH popierają wejście do Unii Europejskiej. Jednak podczas gdy Bośniacy i Chorwaci chcą również przystąpienia do NATO, bośniaccy Serbowie zdecydowanie obstają za polityką wojskowej neutralności.

Nieustanne wewnętrzne różnice zdań w tym kraju, w którym utrzymują się głębokie podziały między jego głównymi wspólnotami narodowościowymi oraz kruchość instytucji centralnych, odsuwają w czasie reformy niezbędne, aby państwo to mogło zbliżyć się do wstąpienia do Unii Europejskiej.

BiH powstała na mocy Układu z Dayton z 1995 r. Kraj podzielony jest na dwie autonomiczne części: serbską (Republika Serbska) oraz chorwacko-bośniacką (Federacja BiH), które mają własnych prezydentów, rządy, parlamenty i są połączone słabymi instytucjami centralnymi. W Prezydium BiH reprezentowane są wszystkie trzy narodowości. Bośnia i Hercegowina liczy 3,5 mln mieszkańców, z czego połowę stanowią Bośniacy (muzułmanie), jedną trzecią Serbowie (prawosławni), a Chorwaci (katolicy) to ok. 15 proc. populacji.