43 proc. badanych przez CBOS uważa, że ludzie decydują się zostać posłami, bo chcą mieć władzę; według 31 proc. - bo chcą pomóc innym i zrobić coś dobrego; po 28 proc. badanych uznało, że chcą mieć więcej pieniędzy oraz że chcą realizować program swojej partii.

Według 17 proc. badanych posłowie chcą mieć "wygodne, łatwe i przyjemne życie", zdaniem 16 proc. - chcą być sławni i popularni; 6 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

CBOS w listopadowym badaniu "Ocena Sejmu VIII kadencji i oczekiwania wobec nowego" zapytał, jak wyborcy oceniają minioną kadencję Sejmu. Według 42 proc. respondentów poprzedni Sejm dużo zrobił, ale też dużo zaniedbał; zdaniem 25 proc. udało mu się rozwiązać wiele ważnych dla kraju spraw; według 13 proc. praktycznie nic nie zrobił. Według 11 proc. badanych działalność Sejmu była szkodliwa; 9 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

W porównaniu z Sejmem VII kadencji odsetek badanych, którzy uważają, że Sejm VIII kadencji "dużo zrobił, ale też dużo zaniedbał" wzrósł o 2 punkty proc., odsetek badanych, według których "udało mu się rozwiązać wiele ważnych dla kraju spraw" wzrósł o 22 punkty proc., a odsetek tych, którzy uznali, że Sejm "praktycznie nic nie zrobił – najważniejsze dla kraju sprawy nadal są nierozwiązane" zmalał o 30 punktów proc. Odsetek badanych, zdaniem których "działalność Sejmu była szkodliwa dla kraju" wzrósł o 4 punkty proc., a tych, którzy wybrali odpowiedź "trudno powiedzieć" wzrósł o 2 punkty proc.

Najlepiej Sejm VIII kadencji ocenili wyborcy Zjednoczonej Prawicy - według 54 proc. z nich Sejmowi udało się rozwiązać wiele ważnych dla kraju spraw, 40 proc. uznało, że dużo zrobił, ale też dużo zaniedbał, 2 proc., że praktycznie nic nie zrobił; żaden z badanych nie ocenił, że jego działalność była szkodliwa dla kraju.

Najgorzej Sejm VIII kadencji ocenili wyborcy Koalicji Obywatelskiej - według 1 proc. z nich Sejmowi udało się rozwiązać wiele ważnych dla kraju spraw, 34 proc. uznało, że dużo zrobił, ale też dużo zaniedbał, 24 proc., że praktycznie nic nie zrobił; 38 proc. badanych oceniło, że jego działalność była szkodliwa dla kraju.

Spośród wyborców PSL-Kukiz'15 - 10 proc. oceniło, że Sejmowi udało się rozwiązać wiele ważnych dla kraju spraw, 51 proc., że Sejm dużo zrobił, ale też dużo zaniedbał, 20 proc., że praktycznie nic nie zrobił; 8 proc. oceniło, że jego działalność była szkodliwa dla kraju

Zdaniem 3 proc. wyborców Lewicy (SLD, Lewica Razem i Wiosny) Sejmowi udało się rozwiązać wiele ważnych dla kraju spraw, 32 proc. uznało, że Sejm dużo zrobił, ale też dużo zaniedbał, 24 proc., że Sejm praktycznie nic nie zrobił, 35 proc. oceniło, że jego działalność była szkodliwa.

Według 2 proc. wyborców Konfederacji Sejmowi udało się rozwiązać wiele ważnych dla kraju spraw, 81 proc. uznało, że Sejm dużo zrobił, ale też dużo zaniedbał, 10 proc., że Sejm praktycznie nic nie zrobił, 5 proc. oceniło, że jego działalność była szkodliwa.

CBOS zapytał także o oczekiwania względem Sejmu IX kadencji. Zdaniem 27 proc. respondentów obecny Sejm będzie lepszy niż Sejm minionej kadencji; zdaniem 53 proc. będzie taki sam, według 6 proc. - będzie gorszy; 14 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Według 43 proc. badanych Sejm IX kadencji będzie lepiej reprezentował interesy społeczeństwa (przeciwnego zdania jest 30 proc. badanych); zdaniem 40 proc. będzie podejmował lepsze decyzje (przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych). W ocenie 39 proc. - będzie lepiej reprezentował różnorodność wyznawanych w społeczeństwie wartości i przekonań (przeciwną opinię wyraziło 32 proc. badanych).

36 proc. uznało, że Sejm nowej kadencji będzie działał sprawniej i skuteczniej (tyle samo głosów przeciwnych), a 35 proc. - że będzie cieszył się większym autorytetem społecznym (przeciwnego zdania jest 40 proc. badanych). Zdaniem 36 proc. badanych w Sejmie IX kadencji będzie więcej sporów i konfliktów niż w minionym Sejmie; według 44 proc. będzie ich tyle samo, a według 10 proc. mniej.

CBOS zapytał także, czy badani mają poczucie, że w nowym Sejmie znaleźli się posłowie, którzy "myślą o polskich sprawach" podobnie jak oni. Zdaniem 16 proc. większość posłów myśli podobnie jak oni, według 57 proc. niektórzy posłowie myślą podobnie jak oni, a według 14 proc. badanych w Sejmie nie ma posłów, którzy myśleliby podobnie jak oni.

W sondażu zapytano także badanych, dlaczego ich zdaniem ludzie decydują się zostać parlamentarzystami. Zdaniem 28 proc. posłowie chcą mieć więcej pieniędzy, według 43 proc. posłowie chcą mieć władzę, 28 proc. - chcą realizować program swojej partii, według 17 proc. - chcą mieć "wygodne, łatwe i przyjemne życie", zdaniem 16 proc. - chcą być sławni i popularni, zdaniem 31 proc. chcą pomóc innym i zrobić coś dobrego, a 6 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

CBOS podkreślił, że poprzedni Sejm na koniec kadencji cieszył się wyjątkowo dobrymi ocenami działalności, co znajduje odzwierciedlenie także w całościowej ocenie jego funkcjonowania.

"Opinię, że skutecznie radził sobie z wyzwaniami, wyraża zdecydowanie większy odsetek ankietowanych niż w przypadku wcześniejszych Sejmów. Wśród respondentów przeważa opinia, że nowo wybrany Sejm będzie podobny do poprzedniego – nie będzie ani lepszy, ani gorszy. Jednak biorąc pod uwagę dobre oceny dotychczasowego składu izby niższej parlamentu, można uznać to za dość optymistyczne przewidywania. Relatywnie duża część Polaków jest przekonana, że Sejm IX kadencji będzie reprezentował interesy społeczeństwa i jego różnorodność lepiej niż poprzedni, a także że będzie podejmował bardziej trafne decyzje" - czytamy w komentarz.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7−17 listopada 2019 roku na liczącej 944 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.