W sondażu zaufania, zrealizowanym przez IBRiS dla Onetu, na pierwszym miejscu rankingu znalazł się prezydent Andrzej Duda, któremu zdecydowanie ufa 28,8 proc. badanych. Spadki zaufania zanotowali m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, Robert Biedroń, Donald Tusk i Zbigniew Ziobro.

Na pierwszym miejscu w rankingu zaufania znalazł się Andrzej Duda. Prezydentowi zdecydowanie ufa 28,8 proc. badanych, raczej ufa 17,9 proc. Obojętność wobec Dudy deklaruje 14,9 proc., raczej nie ufa mu 10,2 proc., zdecydowanie nie ufa 27,4 proc. Odpowiedź "nie znam" zaznaczyło 0,8 proc. badanych.

Na podium rankingu zaufania znaleźli się, obok prezydenta, Mateusz Morawiecki i Małgorzata Kidawa-Błońska. Drugiemu w sondażu premierowi Morawieckiemu zdecydowanie ufa 22,6 proc. badanych, ufa mu 20,7 proc., obojętnych jest 14,7 proc. badanych. 9,5 proc. raczej nie ufa premierowi, zdecydowanie mu nie ufa - 30,5 proc. 2 proc. badanych deklaruje, że nie zna Mateusza Morawieckiego.

Trzecia w rankingu Małgorzata Kidawa-Błońska notuje spadek zaufania w stosunku do badania wykonanego na początku listopada. Badani w grudniu udzielili o 4,7 proc. mniej odpowiedzi pozytywnych. Kidawie-Błońskiej zdecydowanie ufa 20 proc. badanych, ufa - 15,9 proc, obojętność deklaruje 19,7 proc. Z kolei 16,6 proc. raczej jej nie ufa, a 15,7 proc. - zdecydowanie nie ufa. Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nie zna 12,1 proc. badanych.

Zaraz za podium plasuje się Jarosław Kaczyński, który otrzymał 34,2 proc. odpowiedzi pozytywnych. Prezesowi PiS nie ufa 51,9 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim miesiącem, o 4,4 proc. spadła liczba odpowiedzi pozytywnych i jednocześnie o 1,1 proc. wzrosła liczba odpowiedzi negatywnych.

Mniejszym zaufaniem cieszy się też Władysław Kosiniak-Kamysz. Ufa mu 32,2 proc., przy 36 proc. w listopadzie. Zdecydowane zaufanie wobec lidera PSL deklaruje 12,4 proc. badanych. O 3,8 proc. spadła liczba odpowiedzi pozytywnych, choć jednocześnie o 4,8 proc. mniej jest też odpowiedzi negatywnych.

Według grudniowego sondażu mniej Polaków ufa też Donaldowi Tuskowi, który może liczyć na zaufanie 31,4 proc. respondentów, przy czym zdecydowany brak zaufania deklaruje aż 40,6 proc. pytanych. W przypadku byłego premiera rośnie liczba odpowiedzi negatywnych (o 1,3 proc.) i maleje liczba odpowiedzi pozytywnych (o 4,2 proc.).

W grudniowym sondażu traci również minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Liczba odpowiedzi pozytywnych spadła wobec listopada o 6,6 proc. i wyniosła 26,2 proc. Zdecydowanie ufa mu 15,6 proc., a zdecydowany brak zaufania deklaruje 39,9 proc. badanych.

Jak podkreśla Onet, Adrian Zandberg i Robert Biedroń "idą łeb w łeb". 21,8 do 21,4 proc. wygrywa Biedroń, przy czym uzyskał on o 5,2 proc mniej odpowiedzi pozytywnych w porównaniu z listopadem, a Zandberg tylko o 1,4 proc. mniej. Lider Partii Razem może pochwalić się też dużym spadkiem liczby negatywnych odpowiedzi, który wyniósł aż 12,3 proc.

Warto też odnotować, że aż 29,5 proc. pytanych deklaruje, że nie zna Adriana Zandberga.

Wśród debiutujących w sondażu zaufania IBRiS badani najlepiej ocenili Szymona Hołownię. Odpowiedź "nie znam" przy jego nazwisku odnotowało aż 46,1 proc. pytanych, lecz cieszy się zaufaniem 20,2 proc. badanych. 8,1 proc. deklaruje zdecydowane zaufanie wobec Hołowni, a 7,2 zdecydowany brak zaufania. 20,3 proc. pytanych to osoby obojętne wobec Hołowni.

Kolejny "debiutant" w sondażu - Jacek Jaśkowiak nie jest znany 54,9 proc. badanych. Ufa mu 13,9 proc. respondentów, przy czym zdecydowanie ufa mu 5 proc. pytanych.

13,2 proc. ufa natomiast Tomaszowi Grodzkiemu, przy czym zdecydowanym zaufaniem obdarza go 6,7 proc. respondentów. Odpowiedzi "nie znam" udzieliło 48,7 proc. pytanych.

Najwięcej osób nie ufa Januszowi Korwin-Mikkemu. Polityk otrzymał 71,6 proc. odpowiedzi negatywnych.

Badanie IBRiS zrealizowano w dniach 6-7 grudnia 2019 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.