Kontrole pochodzenia stosowanych metali i minerałów, o których informuje portal Due Diligence Ready!, są elementem procedury zachowania należytej staranności. Portal pomoże przedsiębiorcom upewnić się, że wykorzystywane przez nich surowce nie zostały pozyskane z pogwałceniem prawa człowieka. Poprawi się dzięki temu przejrzystość i rozliczalność łańcuchów wartości (działań podejmowanych przez firmę w celu m.in. stworzenia i sprzedania produktu).

"Na rynku rośnie popyt na surowce pozyskiwane w odpowiedzialny sposób. Materiały te mają zasadnicze znaczenie dla nowych sektorów gospodarki i czystych technologii, takich jak akumulatory o dużej mocy. Przedsiębiorstwa powinny dopilnować, aby każdy etap łańcucha wartości był przejrzysty, odpowiedzialny i zrównoważony. Cieszę się, że uruchamiamy portal Due Diligence Ready!. Pomoże on przedsiębiorcom dokonywać bardziej świadomych wyborów" - powiedziała Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz odpowiedzialna za sprawy rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości.

Portal zapewni przedsiębiorcom informacje i materiały szkoleniowe. Narzędzie to jest przeznaczone przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale do korzystania z niego zachęca się wszystkie firmy stosujące minerały i metale.

Reklama

Serwis będzie zawierał wytyczne na temat odpowiedzialnego zaopatrzenia w metale i minerały, zwłaszcza w przypadku cyny, tantalu, wolframu i złota, które wykorzystywane są do produkcji przedmiotów codziennego użytku, na przykład telefonów komórkowych, samochodów i biżuterii. Przedsiębiorcy mają w ten sposób otrzymać wsparcie w przestrzeganiu unijnego rozporządzenia, które określa wymogi dotyczące należytej staranności obowiązujące unijnych importerów tych metali i minerałów.

Jak podkreśla Komisja Europejska, surowce mineralne mają ogromny potencjał dla unijnej gospodarki, zwłaszcza dla jej strategicznych sektorów takich jak akumulatory, obliczenia wielkiej skali czy mikroelektronika. Popyt na minerały wydobywane na obszarach objętych konfliktami i w rejonach wysokiego ryzyka może przyczyniać się do kontynuacji starć zbrojnych i braku poszanowania praw człowieka. Budzi to obawy klientów, dostawców, organów regulacyjnych, inwestorów, organizacji pozarządowych i obywateli. Coraz częściej zwracają się oni do przedsiębiorstw – w tym małych i średnich – o wykazanie, że używane przez nich minerały i metale nie przyczyniają się do działań szkodliwych dla ludzi.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)