Podczas drugiego dnia Kongresu 590 odbył się briefing prasowy marszałka województwa podkarpackiego oraz PGE Polskiej Grupy Energetycznej i PGE Energia Ciepła, podczas którego podpisany został list intencyjny w sprawie budowy II linii technologicznej Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie
Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, podkreślił, że to bardzo ważny moment dla regionu. – Budowa II linii Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie wpisuje się w postanowienia aktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami Województwa Podkarpackiego. Pozwoli zracjonalizować gospodarowanie odpadami na Podkarpaciu – stwierdził. Marszałek województwa podkarpackiego podkreślił zadowolenie z faktu, że ten rynek rozwija się znacznie bardziej dynamicznie, niż można było sobie wyobrazić jeszcze kilka lat temu. – Trzeba pamiętać, że odpady to ochrona środowiska, ale również element gospodarki Podkarpacia. Chcielibyśmy, aby środowisko było czystsze i aby jak najefektywniej można było te odpady wykorzystywać. Mam tu na myśli wytwarzanie ciepła i energii dla miasta i okolicznych samorządów – dodał marszałek.
Zdaniem Władysława Ortyla działania PGE pokazują, że współpraca między podmiotem komercyjnym a władzami samorządowymi może przynieść wiele dobrego. – Rozmawiając i podpisując deklarację, a później ją realizując, wchodzimy w synergię, która ma służyć społeczeństwu – zakończył wojewoda.
– Każdy z nas, jadąc na Kongres 590, zauważył nietypowy budynek, o niestandardowej architekturze. To jest właśnie spalarnia odpadów – powiedział Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. operacyjnych. Projektując tę spalarnię, przygotowaliśmy się również na budowę drugiej nitki. Nie spodziewaliśmy się, że w tak krótkim czasie będziemy podejmowali decyzję o jej uruchomieniu. Ona nie jest jeszcze wyposażona technologicznie. Natomiast pierwsza nitka pracuje bardzo dobrze – dodał.
– W ten sposób działając na rynku lokalnym, ponieważ wszystkie nasze elektrociepłownie działają na rynku lokalnym, przyczyniamy się do realizacji tych celów, o których mówił pan marszałek – celów związanych z ochroną środowiska w województwie. Zapewnił, że w najbliższym czasie komitet inwestycyjny PGE podejmie decyzję o zaangażowaniu we wspólne przedsięwzięcie z władzami Podkarpacia, a niezwłocznie po podjęciu decyzji korporacyjnych druga nitka będzie projektowana i zostanie ogłoszony przetarg na jej wykonawcę. – Liczę na to, że spełni ona nasze oczekiwania, również te biznesowe – podsumował swoje wystąpienie.
Jako ostatni zabrał głos Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – Nasza spółka ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w postaci dostarczenia energii elektrycznej i ciepła swoim klientom, ale także angażuje się w inicjatywy dla społeczności lokalnych – stwierdził. – Podpisanie listu intencyjnego, który ma w efekcie doprowadzić do powstania II linii ITPOE, to właśnie przykład takiego działania na rzecz lokalnych społeczności oraz na rzecz niskoemisyjnej gospodarki. W ten sposób chcemy poprawić stan środowiska naturalnego i jakość życia mieszkańców regionu.
Prezes zarządu PGE Energia Ciepła wyraził również nadzieję, że niedługo będzie można zakomunikować, że ta budowa się rozpoczęła.
W ostatnim czasie zmieniły się regulacje dotyczące dostarczania odpadów do instalacji ich przetwarzania. W związku z tym PGE Energia Ciepła zobowiązana będzie ogłosić zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych na dostawę paliwa do ITPOE.