Prezydent Andrzej Duda awansował na wniosek szefa MON Mariusz Błaszczaka pięciu oficerów - poinformowało w sobotę BBN. Akty mianowania prezydent wręczy 15 sierpnia podczas obchodów Święta Wojska Polskiego.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, mianował pięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie oraz admiralski. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta w dniu Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia br." - poinformowało prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Na stopień generała dywizji zostali mianowani gen. bryg. Sławomir Kowalski - dowódca Centrum Operacji Lądowych - dowódca Komponentu Lądowego oraz dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Krzysztof Radomski.

Na pierwszy stopień generalski - generała brygady - zostali mianowani pułkownicy Artur Jakubczyk - zastępca dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej i Krzysztof Walczak - dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Na stopień kontradmirała został mianowany dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Piotr Nieć.

Dowódca Centrum Operacji Lądowych - dowódca Komponentu Lądowego gen. bryg. Sławomir Kowalski służy na tym stanowisku od lipca 2017. Wcześniej był inspektorem rodzajów wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a poprzednio zastępcą dowódcy Centrum Operacji Lądowych. Nominację na pierwszy stopień generalski otrzymał w 2013 roku. Dowodził 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną, a wcześniej 7. Pomorską Brygadą Obrony Wybrzeża w Słupsku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, był także słuchaczem AON.

Urodzony w 1967 r. Krzysztof Radomski od lipca br dowodzi 16. Pomorską Dywizją Zmechanizowaną, poprzednio był zastępcą dowódcy tej jednostki; przez blisko trzy lata służył w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie był zastępcą inspektora wojsk lądowych, szefem zarządu wojsk pancernych i zmechanizowanych. W latach 2012-16 był zastępca dowódcy 1. Brygady Pancernej. Służył w Iraku. Ukończył m.in. Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu, studia podyplomowe na AON i doktoranckie na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Pierwszy generalski stopień otrzymał w listopadzie 2016.

Dowodzony przez niego związek taktyczny składa się z 1. Brygady Pancernej, 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, pułku artylerii, pułku przeciwlotniczego, batalionów dowodzenia i remontowego.

Artur Jakubczyk zanim został zastępcą dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej dowodził 2. Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznania, pełnił obowiązki szefa oddziału analiz rozpoznawczych - zarządu rozpoznania i walki elektronicznej w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych i Wojskowej Akademii Technicznej (na kierunku bezpieczeństwo narodowe).

18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka została powołana rok temu jako czwarta dywizja wojsk operacyjnych. W skład dywizji, której dowództwo ulokowano w Siedlcach, mają wejść trzy brygady - dwie istniejące oraz jedna nowo formowana, ponadto pułki: artylerii, przeciwlotniczy i logistyczny.

Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 57-letni Krzysztof Walczak jest pilotem klasy mistrzowskiej, ma uprawnienia instruktorskie we wszystkich warunkach atmosferycznych oraz pilota doświadczalnego II klasy. Wyszkolił wielu pilotów, wiele godzin spędził kierując na ziemi lotami. Jego życiowy nalot wynosi ponad 2 tys. godzin, z czego ok. 1400 na samolotach naddźwiękowych Su-20 i Su-22.

Jako jeden z pierwszych pilotów w Polsce w 2000 r. uzyskał status gotowości do działań Combat Ready oraz uprawnienia instruktorskie zgodnie ze standardami NATO.

Przed objęciem w 2015 r. dowodzenia 3. Skrzydłem Lotnictwa Transportowego był m. in. szefem zarządu działań lotniczych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zastępcą szefa zarządu wojsk lotniczych w DGRSZ, dowódcą 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie i zastępcą dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. W latach 2004-07 służył w Oddziale Bezpieczeństwa Lotów Dowództwa Sił Powietrznych. Poza wykształceniem lotniczym posiada m.in. tytuł magistra ekonomii.

Wykonywał loty na samolotach F-15, F-16, Hawk oraz Alpha Jet. Dwukrotnie - w latach 1994 i 2002 - zdobył tytuł Pilota Roku.

W skład 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego wchodzą 1. Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie, do której należą śmigłowce i samoloty do przewozu osób na najwyższych stanowiskach w państwie, 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie, gdzie stacjonują samoloty C295, 33. baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu z samolotami C-130 Hercules, oraz trzy grupy poszukiwawczo-ratownicze: w Świdwinie, Mińsku Mazowieckim i Krakowie.

Piotr Nieć dowodzi 8. Flotyllą od listopada ub. r. Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej (1990); ukończył też podyplomowe studia polityki obronnej w US Naval War College w Newport. Należał do zespołu opracowującego Strategiczny Przegląd Obronny.

Był m.in. zastępcą dowódcy fregaty ORP Kościuszko, dowodził także bliźniaczą jednostką ORP gen. K. Pułaski. W 2008 r. dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym "Pułaski", który operował w składzie sił NATO na Morzach Śródziemnym i Czarnym. W okresie 2013-2014 kmdr Nieć pełnił funkcję zastępcy dowódcy - szefa sztabu stałego zespołu NATO SNMG-1 (Standing NATO Maritime Group One). Uczestniczył w sojuszniczych operacjach Ocean Shield na Oceanie Indyjskim i Active Endeavour na Morzu Śródziemnym.

Do stacjonujących w Świnoujściu i Gdyni okrętów 8. Flotylli należą niszczyciele min, w tym najnowszy polski okręt tego typu ORP Kormoran, trałowce, okręty transportowo-minowe i okręt dowodzenia ORP Xawery Czernicki.