Ponad 900 tys. z 2,5 mln użytkowników wieczystych otrzymało zaświadczenia o przekształceniu ich nieruchomości we własność - to 36 proc. wszystkich uprawnionych - poinformował we wtorek na konferencji prasowej wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Soboń mówił, że do sądów wieczystoksięgowych do 30 czerwca br. wpłynęło 905 201 zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. "Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ustawa uwłaszczeniowa idzie całkiem sprawnie. Chcielibyśmy pewnie, żeby te zaświadczenia wydawane były szybciej, ale ta skala jest rzeczywiście gigantyczna" - ocenił.

"Wszystkie kwestie, które samorządy podnosiły nam podczas realizacji tej ustawy, zostały załatwione" - podkreślił wiceminister. "Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości co do podziału nieruchomości, co do obecności cudzoziemców na nieruchomości, co do pomocy publicznej – wszystkie te sprawy zostały załatwione, więc myślę, że w drugim półroczu spokojnie te 64 proc. brakujących zaświadczeń zostanie wydanych" - powiedział.

Reklama

"Są oczywiście miejsca, gdzie to idzie znacznie gorzej i tym miejscem jest miasto Warszawa" - mówił Soboń. "W pierwszym kwartale br. tych wydanych zaświadczeń było niespełna 2,5 tys., po półroczu mamy 30 tys. z 800 tys. zaświadczeń. To w praktyce oznacza 3,9 proc. wydanych zaświadczeń przez pierwsze pół roku, to nie nastraja optymistycznie" - powiedział.

"Zakładam, że pan prezydent Warszawy (Rafał Trzaskowski - PAP) znajdzie sposób na to, aby przyspieszyć oddawanie warszawiakom własności" - dodał.

Reklama

"Mój apel, żeby tak zorganizować pracę w dzielnicach i w warszawskim ratuszu, aby te zaświadczenia wydawać szybciej, bo Warszawa jest tutaj prawdziwym maruderem" - powiedział wiceszef resortu inwestycji i rozwoju.

"Mam takie przekonanie, że poza Warszawą wszyscy zdążą i te zaświadczenia mieszkańcy, Polacy otrzymają do końca tego roku. Pewnie jakiś minimalny odsetek zostanie na rok 2020. Liczyliśmy się z tym, bo w ustawie jest też zapisany cały system bonifikat do tych, którzy otrzymają to zaświadczenie później" - dodał.

Wiceminister podkreślił, że uprawnione osoby mogą już skorzystać z bonifikat zapisanych w nowelizacji ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.

Upust 99 proc. będzie obowiązywał dla rodzin z osobą niepełnosprawną, dla kombatantów i inwalidów wojennych oraz tych rodzin, które mają kartę dużej rodziny. Mogą już składać wnioski o to, aby taką 99 proc. bonifikatę otrzymać, niezależnie od tego, czy już zapłacili za to przekształcenie tę opłatę, czy dopiero tę opłatę będą musieli uiścić - powiedział.

Resort poinformował w komunikacie, że opłaty wniesione za użytkowanie wieczyste będą zaliczane automatycznie na poczet jednorazowej opłaty przekształceniowej, a zwrot nadpłaty będzie realizowany „z urzędu”.

"Nowela zapewni uprawnienia do bonifikat według preferencyjnych stawek niezależnie od terminu wydania zaświadczenia o przekształceniu. Zamiana radykalnie ograniczy potrzebę podziałów geodezyjnych do przypadków, w których powierzchnia budynków o funkcji innej niż mieszkaniowa przekracza 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich budynków mieszkalnych. Proces potwierdzania przekształcenia na rzecz przedsiębiorców będzie prostszy. Zasadą jest brak konieczności sporządzenia operatu i oparcie się na wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty przekształceniowej" - poinformował resort inwestycji i rozwoju.

Dodano, że użytkownicy wieczyści z niskimi dochodami wciąż mogą skorzystać z 50-proc. bonifikaty w opłacie przekształceniowej, jeśli miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona".

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwiła ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność. Na gruntach Skarbu Państwa, w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie 60 proc. (szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości).

Kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty.