Projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw przedłożyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Przewidziano wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów sieci badawczej Łukasiewicz, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – na poziomie równym stawkom minimalnym dla pracowników państwowych uczelni wyższych" - poinformowało PAP Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Aktualnie obowiązująca ustawa o Polskiej Akademii Nauk, a także ustawy regulujące funkcjonowanie pozostałych wymienionych instytucji, nie odnoszą się do minimalnych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych jednostkach naukowych.

Reklama

Z kolei ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla Nauki), obowiązująca od 1 października 2018 roku, zawiera przepisy dotyczące minimalnych wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich pracujących w uczelniach publicznych. Analogiczne rozwiązania zostały zaproponowane w projekcie noweli.

Jak podało CIR, obecnie wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410 zł. Tyle samo wyniesie minimalne miesięczne wynagrodzenie dla profesora w instytucie PAN i pozostałych wymienionych w projekcie instytucji. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze w jednostce naukowej dla pracownika naukowego powinno wynosić nie mniej niż 50 proc. wynagrodzenia profesora. Profesor instytutu miałby zarabiać nie mniej niż 83 proc. wynagrodzenia profesora (5320 zł), a adiunkt nie mniej niż 73 proc. (4679 zł).

"Nowe regulacje zrównają zasady określania minimalnych wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich kategorii naukowców, co jest zgodne z postulatami środowiska naukowego. W praktyce minimalne wynagrodzenia pracowników naukowych PAN powinny wzrosnąć" - czytamy w komunikacie CIR.

Projekt nowelizacji wprowadza również jednoznaczne sformułowanie, że wykonywanie obowiązków zatrudnionego w nich pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze (o której mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Pozwoli to pracownikom PAN stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów do całości swojego wynagrodzenia

CIR wskazało, że zaproponowane rozwiązania są odpowiedzią na oczekiwania naukowców z PAN oraz instytutów badawczych, oczekujących zrównania ich statusu ze statusem nauczycieli akademickich.

"Rozwiązania te powinny zatrzymać odpływ pracowników zatrudnionych (objętych nowelizacją) w jednostkach naukowych i zapewnić im lepsze warunki do rozwoju naukowego" - czytamy w komunikacie.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)