Projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw, którym we wtorek ma zająć się rząd, został opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

W projekcie znalazły się regulacje dot. wynagrodzeń pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach PAN. Resort nauki proponuje, aby pracownik naukowy PAN zarabiał co najmniej 50 proc. wynagrodzenia profesora w uczelni publicznej (obecnie wynosi ono 6410 zł). Według projektu, profesor zwyczajny w instytucie PAN ma otrzymać co najmniej tyle samo pieniędzy co jego odpowiednik na uczelni publicznej, profesor instytutu – nie mniej niż 83 proc. stawki, zaś adiunkt – nie mniej niż 73 proc.

"Biorąc pod uwagę warunki panujące na rynku pracy, konieczne jest zagwarantowanie naukowcom stabilnego wynagrodzenia, co pozwoli zatrzymać odpływ pracowników naukowych i utrzymać wysoki poziom naukowy prezentowany przez naukowców w PAN" - czytamy w ocenach skutków regulacji.

Reklama

Identyczne zapisy znajdują się w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucji dla Nauki), która obowiązuje od października 2018 r.

Projektodawcy postulują również, aby dodać regulację jednoznacznie wskazującą, że praca naukowa w instytucie PAN to działalność twórcza o indywidualnym charakterze. Pozwoli to pracownikom PAN stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów do całości swojego wynagrodzenia. Analogiczny zapis obowiązuje w stosunku do pracowników akademickich na uczelniach.

Poprzednia wersja projektu nowelizacji, która została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji w kwietniu br., zakładała dodatkowe zmiany poszerzające funkcje nadzorcze prezesa PAN. Jednak resort nauki postanowił je wycofać. (PAP)

autorzy: Szymon Zdziebłowski, Katarzyna Florencka