Premium Personal Finance z siedzibą w Katowicach, ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Lichtensteinie oraz ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Szwajcarii to nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak poinformowała w piątek KNF, Premium Personal Finance trafiła na listę z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, który mówi o gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób bez zezwolenia KNF.

ACM Alpha Consulting Management EST i ACM Alpha Consulting Management AG trafiło na listę z tego samego paragrafu, a dodatkowo na podstawie art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który mówi o prowadzeniu działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

W sprawie wszystkich trzech podmiotów Urząd KNF skierował zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.