Z UE i budżetu państwa będzie sfinansowana rozbudowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego z Białorusią w Siemianówce (Podlaskie). Jest już zawarta umowa na dotację w tej sprawie.

Z UE z Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 ma pochodzić ponad 5,3 mln euro, z budżetu państwa 590 tys. euro - poinformował we wtorek PAP Podlaski Urząd Wojewódzki. Wartość prac budowlanych szacowana jest na ponad 5,6 mln euro.

Umowa w tej sprawie pomiędzy ministerstwem inwestycji i rozwoju, a wojewodą podlaskim, była zawarta z końcem listopada, we wtorek ukazały się w prasie ogłoszenia w tej sprawie.

Do końca stycznia 2019 r. w ramach realizacji projektu ma być zawarte porozumienie o współpracy z partnerem projektu - Państwowym Komitetem Ceł Republiki Białoruś w Mińsku, w drugiej połowie stycznia natomiast mają być ogłoszone przetargi na tę inwestycję: na prace budowlane oraz inżyniera kontraktu - poinformowała PAP Sylwia Taha-Borowik z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Realizacja projektu zaczęła się w grudniu i potrwa trzy lata.

Jak informował wcześniej Podlaski Urząd Wojewódzki, przejście kolejowe w Siemianówce będzie rozbudowane w trybie pozakonkursowym, jako duża inwestycja przewidziana do dofinansowania z programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Ma to być kolejny etap rozbudowy tego przejścia, które pierwszą modernizację przeszło cztery lata temu, a ruch kolejowy w tym miejscu, przewóz towarów, zwiększa się.

W ogłoszeniu o podpisaniu umowy można przeczytać, że powstanie m.in. budynek administracyjny na potrzeby obsługi przejścia, lądowisko dla helikopterów, kładka obserwacyjna, będzie zamontowana waga kolejowa, urządzenia do kontroli cystern i wagonów, urządzenia do monitoringu torów i terenu przejścia.

Główny cel inwestycji to szybsza odprawa towarów, co jest ważne dla przedsiębiorców, zachęcanie ich do przewożenie jak największej ilości towarów koleją, a także monitoring przewożonych towarów. Wszystko ma też służyć rozwojowi pogranicza polsko-białoruskiego.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka