Dokumentacja przebudowy Pałacu Saskiego sporządzona w 1923 r. stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu odbudowy Pałacu Saskiego - powiedział w piątek Szef MON Mariusz Błaszczak podczas przekazania archiwalnej dokumentacji Pałacu Saskiego w siedzibie Wojskowego Biura Badań Historycznych.

"Przed II wojną światową Pałac Saski był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zachowały się dokumenty to jest dokumentacja przebudowy Pałacu Saskiego na potrzeby Sztabu Generalnego, ta dokumentacja sporządzona w 1923 roku, potem aktualizowana stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu odbudowy Pałacu Saskiego" - powiedział Błaszczak.

Przypomniał, że "po raz pierwszy na temat odbudowy Pałacu Saskiego mówił śp. prezydent Lech Kaczyński, kiedy był prezydentem Warszawy". "Do tego projektu wrócił prezydent RP Andrzej Duda, kiedy to 11 listopada na pl. marszałka Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza (...) podniósł sprawę odbudowy Pałacu Saskiego" - dodał.

W ocenie szefa MON jest, to "bardzo ważna idea szczególnie w roku 100-lecia odzyskania niepodległości", "w ten sposób tworzymy most łączący dzisiejszą Polskę z Polską, która sto lat temu odzyskała niepodległość" - wyjaśnił.

Błaszczak przekazał archiwalne dokumenty, plany, rzuty i fotografie Pałacu Saskiego zachowane w Wojskowym Biurze Badań Historycznych Kancelarii Prezydenta RP podsekretarzowi stanu w kancelarii prezydenta RP Wojciechowi Kolarskiemu.