Umowa zamyka proces formalnego porozumienia pomiędzy Polską a sekretariatem ONZ ws. organizacji COP24 - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk w środę, podpisując porozumienie z Sekretarzem Wykonawczym Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu Patricią Espinosą.

Jak powiedział Kowalczyk, podpisana "umowa zamyka proces formalnego porozumienia między rządem Polski a sekretariatem ONZ ds. zmian klimatu w sprawie organizacji szczytu klimatycznego w Katowicach COP24".

Minister przypomniał, że rząd we wtorek zgodził się na podpisanie porozumienia, którego celem jest określenie zobowiązań, jakie spoczywają na państwie goszczącym Konferencję w sprawie zmian klimatu.

Szef resortu środowiska podziękował za wytężoną pracę dodając, że umowa wraz z załącznikami liczy kilkadziesiąt stron.

Sekretarz ONZ ds zmian klimatu Patricia Espinosa podkreśliła, że przygotowanie takiej umowy było dużym wyzwaniem i wymagało zaangażowania wielu osób. Dodała, że organizacja szczytu nie jest łatwym zadaniem i poza zapewnieniem sprawnej organizacji wymaga stworzenia odpowiedniego klimatu do rozmów. "Jestem przekonana, że rezultaty konferencji będą długotrwałe" - powiedziała.

Porozumienie to stanowi podstawę prawną do organizacji tego wydarzenia (chodzi m.in. o zasady uczestnictwa i obsługi konferencji klimatycznej). Pomoże w sprawnej i bezpiecznej organizacji w Polsce konferencji klimatycznej (Konferencja COP24) w Katowicach. Projekt uchwały przedłożył minister środowiska.

Przewiduje się, że organizacja Konferencji w Polsce spowoduje zwiększenie świadomości społecznej w kwestii zmian klimatu i jego skutków oraz adaptacji do zmian klimatu, w tym realizacji postanowień Porozumienia paryskiego. Wydarzenie to będzie okazją do promowania polskich innowacyjnych rozwiązań, w tym zielonych technologii, rozwiązań dotyczących adaptacji do zmian klimatu, a także promocji ekomobilności i koncepcji leśnych gospodarstw węglowych w kontekście wdrażania postanowień Porozumienia paryskiego.

Konferencja odbędzie się w Katowicach. Ostatecznie jej termin został określony na 2 – 14 grudnia 2018 roku.