Blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybieranych będzie 21 października w wyborach samorządowych. Prawo głosu ma ponad 30 mln wyborców.

Jak wynika z danych PKW, najwięcej mandatów radnych - 37 815 - jest do obsadzenia w gminach.

W gminach do 20 tys. mieszańców wybieranych będzie 32 175 radnych; w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców - 5 640 radnych. W miastach na prawach powiatu jest do obsadzenia 1 711 mandatów radnych. W wyborach do rad powiatów wybierzemy 6 244 radnych. Natomiast do sejmików wojewódzkich 552 radnych. Mieszkańcy Warszawy wybiorą 425 radnych dzielnic.

Ponadto do obsadzenia jest 2 477 stanowisk organów wykonawczych gmin: 1 547 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów miast.

Średnia wieku blisko 185 tys. zarejestrowanych kandydatów na radnych to 48 lat; liczebną przewagę stanowią mężczyźni. Z kolei średnia wieku prawie 7 tys. zarejestrowanych kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast to 49 lat; także w tym przypadku liczebną przewagę stanowią mężczyźni - to ponad 80 proc. kandydatów.

Na jeden mandat radnego gminy do 20 tys. mieszańców przypada niespełna 3 kandydatów. W całej Polsce, w gminach do 20 tys. mieszańców wybierzemy 32 175 radnych; łącznie o to stanowisko powalczy 86 506 zarejestrowanych kandydatów. Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców odbywają się w okręgach jednomandatowych.

W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców o 5 640 mandatów ubiega się 32 393 kandydatów. Na jedno miejsce przypada blisko 6 osób.

Średnio 8 kandydatów ubiega się o mandat radnego miasta na prawach powiatu. W całym kraju o to stanowisko ubiega się 14 418 osób, a do obsadzenia jest 1 711 mandatów.

Na jeden mandat radnego powiatu przypada blisko 7 kandydatów. W całej Polsce o to stanowisko ubiega się 41 125 kandydatów, a do obsadzenia jest 6 244 mandatów.

O mandat radnego sejmiku wojewódzkiego powalczy 7 057 kandydatów na 552 miejsc. Oznacza to, że na jeden mandat przypada średnio 13 osób.

Mieszkańcy Warszawy wybiorą 425 radnych dzielnic. O to stanowisko powalczy 3 261 kandydatów. Na jeden mandat przypada średnio 8 osób.

Średni wiek kandydata na radnego w wyborach samorządowych to 48 lat. W wyborach do sejmików województw kandydat ma średnio 47 lat, w wyborach do rad powiatu - 50 lat, do rad miasta - 47 lat, do rad gminy - 48 lat, a do rad dzielnic Warszawy - 46 lat.

O 2 477 stanowisk wójta, burmistrza i prezydenta miasta - powalczy w całej Polsce 6 960 kandydatów.

W wyborach na wójta zarejestrowano 3 891 kandydatów, a do obsadzenia jest 1 547 miejsc.

O jeden mandat burmistrza średnio powalczy 3 kandydatów. W całej Polsce wybierzemy 823 burmistrzów, a zgłoszono 2 526 kandydatów.

Z kolei na 107 wybieranych prezydentów miast, zarejestrowano 543 kandydatów. Oznacza to, że na jeden mandat przypada 5 osób.

W tych wyborach średni wiek kandydata to 49 lat; w wyborach na wójta kandydat ma średnio 49 lat, na burmistrza - 50 lat, a na prezydenta miasta - 49 lat.

Druga tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta odbędzie się dwa tygodnie później - 4 listopada - w gminach, w których w pierwszej turze żaden z kandydatów nie otrzyma ponad połowy ważnie oddanych głosów. Przechodzi do niej dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem, a wygrywa ten, który zdobędzie więcej głosów.

Do głosowania w wyborach samorządowych jest uprawnionych ponad 30,24 mln osób; wybory odbędą się w 26 983 obwodach głosowania. (PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska