Sytuacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej komplikuje się coraz bardziej. Minister Jadwiga Emilewicz nie dała zielonego światła dla zasilenia instytucji kwotą 50 mln zł dotacji
150 osób, czyli ok. 10 proc. załogi instytutu, może stracić pracę. 150 kolejnych ma zostać przesuniętych na mniej płatne stanowiska, a likwidacji mają ulec terenowe oddziały placówki – dowiedział się DGP. Od lipca tego roku nagłaśniamy sprawę fatalnej sytuacji finansowej IMGW, która może doprowadzić nawet do paraliżu ruchu lotniczego nad naszym krajem. To właśnie bowiem IMGW odpowiada za ochronę meteorologiczną lotnictwa cywilnego. Bez jej zapewnienia przestrzeń powietrzna może zostać sparaliżowana (radar w Rzeszowie – jeden z ośmiu – już się popsuł i nie ma środków, ok. 650 tys. zł, na jego kompleksową naprawę).
IMGW – pełniący państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną – cierpi na gigantyczny deficyt finansów. Budżet placówki, dotychczas oscylujący rocznie wokół 100 mln zł, w tym roku skurczył się do ok. 35 mln zł. Brakuje pieniędzy na wynagrodzenia dla specjalistów czy utrzymanie sprzętu, takiego jak radary monitorujące pogodę w Polsce. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, przyszłość instytutu stanie pod dużym znakiem zapytania.
Po naszych materiałach odwołany został dotychczasowy dyrektor IMGW. Dalszym krokiem mają być liczne zwolnienia i restrukturyzacja instytutu. 3 sierpnia został również złożony wniosek o jednorazową dotację bezzwrotną do Urzędu Dozoru Technicznego (z naszych ustaleń wynika, że chodziło o 50 mln zł), na co pozwala ustawa o dozorze technicznym. Ale plan się nie powiódł.
– Zespół powołany do rozpatrzenia wniosku przeanalizował go i przedstawił swoje stanowisko prezesowi UDT. Pismem z 3 września 2018 r. prezes UDT poinformował IMGW o negatywnym rozpatrzeniu wniosku – potwierdza nasze informacje Maciej Zagrobelny z UDT.
UDT podlega minister przedsiębiorczości i technologii Jadwidze Emilewicz i to ona musiałaby dać zielone światło dla takiej pomocy. Ale nie jest to niemożliwe, ponieważ UDT podpisał w tym roku umowę o współpracy z Muzeum Techniki.
Drugą potencjalną szansą na załatanie finansowej dziury były działania nadzorującego Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) Marka Gróbarczyka. Na początku sierpnia jego resort rozesłał do uzgodnień „projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyznania ministrowi gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej”. Żadne z ministerstw biorących udział w tych konsultacjach nie chce zdradzić, o jaką kwotę dla IMGW chodzi. Przy czym można zakładać, że w grę wchodzi co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych, skoro wniosek na dotację do UDT opiewał na taką sumę.
– Sytuacja finansowa w IMGW jest trudna. Wymagała i wymaga zmian oraz rozwiązań systemowych w momencie gruntownej przebudowy struktury gospodarki wodnej. Jak dotychczas takie zmiany i uregulowania nie zostały wprowadzone. Dyrekcja instytutu intensywnie współpracuje z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie tak nad pilnym opracowaniem i prowadzeniem takich systemowych zmian, jak i nad zapewnieniem środków na bieżące działania – mówi nam Katarzyna Bieniek, rzeczniczka instytutu. Potwierdza także odmowę pomocy z UDT.
O sytuację placówki zapytaliśmy w MGMiŻŚ. – Jako ministerstwo nadzorujące działanie IMGW przyglądamy się strukturze organizacyjnej instytutu oraz jego wydajności nie mamy jednak wpływu na politykę personalną zarządu IMGW. Rozmawiamy z zarządem na temat ewentualnej optymalizacji działalności, ponieważ jest to duża instytucja z wieloletnimi zaniedbaniami – odpowiada resort i zaznacza, że na tym etapie rozmów nie zapadły żadne decyzje.
Ratunkiem dla IMGW byłaby nowelizacja prawa wodnego, ponieważ to właśnie zmiana tych przepisów zmieniła sposób finansowania jednostki – z budżetu państwa i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Wody Polskie. Przywrócenie poprzedniego sposobu finansowania jest możliwe (choćby ze względu na pełnienie służby hydro i meteo), ale wymaga zmian w ustawie, tak by środki zdążyły się znaleźć w budżecie państwa na 2019 r. Może się jednak okazać, że zabraknie na to czasu. A wtedy IMGW po prostu grozi bankructwo.
Potrzebne są zmiany systemowe i optymalizacja zatrudnienia