Prosimy NSA w skardze kasacyjnej o rozważenie zadania pytań TSUE, czy postępowania ogólne komisji weryfikacyjnej - w których nie ma udziału stron i ścieżki odwoławczej - mogą być prowadzone zgodnie z polskim i unijnym prawem - przekazała prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki poinformował w poniedziałek, że do komisji dotarła skarga kasacyjna, którą przedstawiciele stołecznego ratusza skierowali do Naczelnego Sądu Administracyjnego na kanwie jednego z orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które zapadło w związku z działalnością komisji weryfikacyjnej. Jaki dodał, że ratusz skierował skargę kasacyjną do NSA "wnosząc m.in., żeby ten sąd skierował pytania do TSUE wraz z zabezpieczeniem w postaci zablokowania prac komisji".

Prezydent stolicy odpowiedziała na stwierdzenia Jakiego z konferencji we wpisie na Twitterze. Stwierdziła, że "pan Jaki zrobił sobie ustawę o komisji, w której w postępowaniach ogólnych nie ma udziału stron, miasto nie ma wglądu do akt, nie ma też ścieżki odwoławczej".

"Dlatego miasto złożyło w sądzie administracyjnym skargę kasacyjną, w której prosimy sąd o rozważenie zadania pytań TSUE, czy takie postępowania mogą być prowadzone zgodnie z polskim i unijnym prawem. O tym, czy pytania będą zadane zdecyduje niezależny sąd administracyjny" - podkreśliła prezydent Warszawy.

Gronkiewicz-Waltz zapytała także, "gdzie jest obiecywana prawie rok temu ustawa reprywatyzacyjna".

Jak ujawniono podczas konferencji przewodniczącego komisji weryfikacyjnej, propozycje pytań do TSUE dotyczą m.in. kwestii, czy naruszona została zasada państwa prawnego, jeśli polski ustawodawca wprowadza do systemu prawnego postępowanie ogólne komisji toczące się bez udziału stron. Inne z proponowanych pytań dotyczy tego, czy naruszeniem zasad państwa prawnego są uchwały kończące postępowania ogólne komisji weryfikacyjnej, które nie są aktami administracyjnymi i od których "nie służy środek odwoławczy" oraz nie podlegają one kontroli sądowo-administracyjnej.