Komisja weryfikacyjna ds reprywatyzacji właśnie odzyskała od gen. Mariana Robełka 6,5 mln zł - poinformował w środę szef komisji Patryk Jaki. Pieniądze te, to zwrot nienależnego świadczenia za nieruchomość przy Mokotowskiej 40.

Na początku sierpnia komisja weryfikacyjna stwierdziła ws. nieruchomości położonej przy ulicy Mokotowskiej 40 w Warszawie nieważność decyzji prezydent m.st. Warszawy z 2012 r. w zakresie udziału, którego użytkownikami wieczystymi byli beneficjenci reprywatyzacji, czyli Danuta i Marian Robełek oraz spółka Plater.

Jaki poinformował wówczas, że komisja postanowiła nałożyć na spółkę Plater obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w kwocie ponad 6 mln zł na rzecz miasta. Jednocześnie komisja nakazała również Danucie i Marianowi Robełek zwrot na rzecz miasta ponad 6 mln zł.

Jaki poinformował w środę na Twitterze, że "Komisja Weryfikacyjna właśnie odzyskała od gen. Robełka 6,5 mln zł. Są już środki na koncie. Budżet Warszawy znów zyskał".

Wiceprzewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta powiedział PAP, że gen. Robełek wpłacił zasądzone przez komisję pieniądze i że to "kolejna sprawa, gdzie komisja skutecznie odzyskała pieniądze".Rzecznik miasta Bartosz Milczarczyk w rozmowie z PAP potwierdził wpłynięcie pieniędzy od gen. Robełka. Dodał, że oprócz tej kwoty, z pieniędzy których zwrot nakazała komisja weryfikacyjna do budżetu miasta wpłynęło 5,7 mln zł. Część z tych pieniędzy, nieco ponad 2 mln zł wpłaciła rodzina prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, czyli mąż Andrzej Waltz i jej córka Dominika Waltz-Komierowska. Sprawa Waltzów dotyczyła reprywatyzacji kamienicy przy Noakowskiego 16. Do tej pory komisja nakazła zwrócić ok. 80 mln zł za bezprawne - według niej - reprywatyzacje stołecznych nieruchomości.

Wydając w sierpniu decyzję ws. Mokotowskiej 40 komisja stwierdziła wydanie przez prezydenta m.st. Warszawy decyzji z naruszeniem prawa. Stwierdziła ponadto, "że wskutek wydania decyzji reprywatyzacyjnej przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 23 listopada 2012 roku, wyrządzono miastu stołecznemu Warszawie szkodę w wysokości odpowiadającej wartości udziału, co do którego stwierdzono wydanie decyzji z naruszeniem prawa poprzez działanie niezgodne z prawem lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej".

Komisja przeprowadziła rozprawę ws. Mokotowskiej 40 w pierwszej połowie lipca, zaś decyzja reprywatyzacyjna w tej sprawie została wydana w 2012 r. Jej beneficjentki nabyły roszczenia od spadkobierczyni dawnej właścicielki. Następnie beneficjentki sprzedały te roszczenia m.in. Mirosławowi Bieńkowi oraz Danucie i Marianowi Robełkom. Komisja zajęła się sprawą Mokotowskiej na wniosek prezesa Wolnego Miasta Warszawa Jana Śpiewaka. W rozmowie z PAP Śpiewak podkreślił, że roszczenia do kamienicy wartej ok. 40 mln zł zostały wykupione za 850 tys. zł.

Komisja weryfikacyjna od czerwca ub. roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski