Decyzje zwrotowe ws. Mokotowskiej 8, Noakowskiego 20 i Łomżyńskiej 44 zostały wydane z naruszeniem prawa - orzekła we wtorek komisja weryfikacyjna. Ponadto ws. ul. Mokotowskiej 8 komisja nakazała beneficjentkom decyzji zwrot nienależnego świadczenia w kwocie blisko 5 mln zł na rzecz miasta.

Podczas ogłoszenia decyzji przez komisję weryfikacją tuż po posiedzeniu niejawnym, jej szef Patryk Jaki powiedział, że ws. reprywatyzacji nieruchomości przy ul. Noakowskiego 20 w Warszawie komisja stwierdziła nieważność decyzji prezydenta m.st. Warszawy z 2006 r. "W ocenie komisji decyzja prezydenta z dnia 10 kwietnia 2006 r. powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego z mocą wsteczną jako wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa" - powiedział Jaki.

Jak podkreślał, miasto nie ustaliło, czy dawni właściciele nieruchomości byli w posiadaniu wskazanego gruntu i czy posiadali nieruchomość. "Z akt wynika, że wnioskodawcy w ogóle nie posiadali nieruchomości w czasie składania wniosków, ani nawet przed jego złożeniem" - powiedział przewodniczący komisji.

Jaki wskazał, że nie zbadano również prawidłowego kręgu spadkobierców. Ponadto, 17 kwietnia 2003 r., kiedy sprzedano roszczenia do nieruchomości, osoby reprezentowane przez pełnomocnika już nie żyły. Dodał, że od kwietnia 1946 r. nieruchomością władało Polskie Radio, które odbudowało nieruchomość na działce przy Noakowskiego 20, co nie zostało uwzględnione przez miasto w decyzji zwrotowej nieruchomości.

Z kolei przy zwrocie nieruchomości położonej przy Łomżyńskiej 44 komisja orzekła uchylenie decyzji prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2012 r. i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia prezydentowi m.st. Warszawy. Jaki podkreślił, że decyzja zwrotowa została wydana z naruszeniem prawa, bez ustalenia, czy właściciele znajdowali się w posiadaniu nieruchomości. Ponadto, zaznaczył szef komisji, wobec mieszkańców po reprywatyzacji zastosowano tzw. przemoc innego rodzaju, czyli uniemożliwiano im kontynuowanie umowy najmu na warunkach preferencyjnych.

Trzecią nieruchomością, w której sprawie orzekła we wtorek komisja, była kamienica położona przy Mokotowskiej 8. W tej sprawie komisja stwierdziła, że wydana 14 listopada 2006 r. przez prezydenta m.st. Warszawy decyzja o ustanowieniu użytkowania wieczystego gruntu została wydana z naruszeniem prawa, a dodatkowo na beneficjentki decyzji nałożono zwrot równowartości nienależnego świadczenia w łącznej kwocie 4,9 mln zł na rzecz miasta.

Ponadto Jaki powiedział, że komisja stwierdziła, że ws. Mokotowskiej 8 decyzja zwrotowa wydana została z naruszeniem prawa, ale nastąpiły nieodwracalne skutki prawne. "W przedmiotowej sprawie doszło do zbycia praw na rzecz osób trzecich" - powiedział.