"Nie trzeba nam dziś dekoracyj, tylko ludzi dyskretnych i naprawdę pracujących. Dla świętej sprawy pracujemy dzień i noc" – pisali członkowie grupy berneńskiej Aleksandra Ładosia, która w czasie II wojny światowej ratowała Żydów, wystawiając im kupione od latynoamerykańskich konsulów paszporty.

Rośnie liczba znanych z imienia i nazwiska Żydów ocalonych dzięki akcji paszportyzacyjnej prowadzonej w czasie II wojny światowej przez grupę berneńską Aleksandra Ładosia

Polscy dyplomaci we współpracy ze środowiskami żydowskimi ratowali Żydów z Zagłady nie tylko na podstawie sfałszowanych paszportów paragwajskich, o których pisaliśmy w 2017 r. Korzystano też z dokumentów innych państw obu Ameryk. Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego opracowuje właśnie listę haitańską i honduraską.