Gminy dostały dotychczas niemal 400 mln zł na wypłatę świadczenia z programu "Dobry start"; to prawie 30 proc. zaplanowanych środków - napisała w piątek na Twitterze szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Wnioski o wypłatę 300 zł wyprawki szkolnej w ramach programu "Dobry start" można składać on-line od 1 lipca przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia jest to także możliwe drogą tradycyjną - w urzędzie lub pocztą.

"Rodzice otrzymują już świadczenie #DobryStart. Gminy dostały dotychczas niemal 400 mln zł na wypłatę świadczenia. To prawie 30 proc. zaplanowanych środków" - napisała na Twitterze szefowa MRPiPS.

Rodziny, które w sierpniu złożą wniosek o świadczenie, najpóźniej do 30 września otrzymają wyprawkę szkolną w wysokości 300 złotych. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, samorząd będzie miał dwa miesiące na jego rozpatrzenie.

W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Świadczenia z programu "Dobry start" mogą się łączyć ze świadczeniami wypłacanymi z programu "500 plus". Nie przysługują jednak "z urzędu" - świadczenie jest przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski można składać do 30 listopada.