Do 17 sierpnia 25 proc. do tego uprawnionych otrzymało 300 zł świadczenie z programu "Dobry start" - poinformowała w czwartek PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Ministerstwo poinformowało, że świadczenie otrzymało już 1,19 mln dzieci. Do rodzin trafiło już 358,4 mln zł. Według wyliczeń MRPiPS, wyprawka szkolna może trafić do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Szefowa resortu rodziny i pracy zwróciła uwagę w rozmowie z PAP, że najlepiej z wypłacaniem pieniędzy z programu "Dobry start" radzi sobie woj. warmińsko-mazurskie. Tam świadczenie otrzymało 52 proc. uprawnionych. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji jest woj. świętokrzyskie (40 proc.), na trzecim podlaskie (37 proc.). "W tych województwach rodzice szybko składali wnioski i samorządy są świadome tego, że rodziny potrzebują tych środków" - oceniła.

Rafalska podkreśliła, że pieniądze z programu są sprawnie wypłacane. "Wypłaty są szybsze niż można było się tego spodziewać. To pokazuje, że to, co zostało zbudowane na bazie programu +Rodzina 500 plus+ jest maszyną, która sprawnie obsługuje różne obszary wypłat" - powiedziała.

Minister zwróciła uwagę, że z danych ministerstwa wynika, iż rodzice przed rozpoczęciem roku szkolnego najczęściej wydają pieniądze na tornistry, przybory szkolne i zeszyty do ćwiczeń. "Mamy też takie wydatki, mocno obciążające domowy budżet, jak obuwie sportowe, strój sportowy. Później rodzice wydają też na zajęcia pozalekcyjne, czy korepetycje" - mówiła.

Rafalska zaznaczyła, że rząd nawet przez moment nie rozważał, aby rozliczać rodziców, którzy otrzymają 300 zł wyprawki, czy to przez faktury, czy paragony z ich wydatków szkolnych. "Mamy tu pełne zaufania do tego, że rodzice mają bardzo dobrze rozpoznane potrzeby, wiedzą, co w danym roku szkolnym musi być nowe, a z czego można jeszcze skorzystać" - oświadczyła.

Minister przypomniała, że świadczenie nie przysługuje rodzicom, których dzieci idą do "zerówki". "Ani zerówka szkolna, ani zerówka przedszkolna nie jest tymi wydatkami objęta. Zawsze w każdym programie trzeba postawić dolną i górną granicę. Ona została wyznaczona wiekiem 7 lat i 20 bądź 24 lat" - zwróciła uwagę.

Jak podkreśliła Rafalska, ze świadczenia nie mogą skorzystać również rodziny, które przebywają za granicą. "Warunkiem otrzymania świadczenia, podobnie jak w przypadku programu +Rodzina 500 plus+, jest Polska jako centrum zamieszkania, centrum życia. Otrzymują te świadczenie rodziny zamieszkujące w Polsce" - mówiła.

W ramach programu "Dobry start", 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny.

Świadczenie z programu "Dobry start" może się łączyć ze świadczeniem wypłacanym z programu "500 plus". Nie przysługuje jednak "z urzędu" - jest przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski można składać do 30 listopada.