Wiceminister administracji i spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker, odpowiadając na pytania senatorów padające we wtorkowej dyskusji, tłumaczył potrzebę ustawowego rozwiązania dla Ostrowic.

„Tu mamy do czynienia z gminą, która jest procentowo najbardziej zadłużona w skali kraju. (…) W obecnym systemie prawnym nie ma narzędzi do tego, żeby taka gmina mogła sama wyjść z tego rodzaju problemu” – powiedział Szefernaker.

Dodał, że gdyby chcieć tę gminę włączyć do sąsiednich na obecnych warunkach, „to gminy, które przejęłyby Ostrowice, przejęłyby też 50-milionowy dług” i to bez zaplecza prawnego. „Dziś tworzymy zaplecze prawne dla wojewody, także w postaci prokuratorii, żeby móc zweryfikować kwestie związane z zadłużeniem gminy Ostrowice” – tłumaczył wiceminister.

Reklama

Szefernaker podkreślił, że „mamy do czynienia z wyjątkową gminą”, w której nie ma „żadnej możliwości inwestowania”. Większość jej terenów objęta jest programem Natura 2000.

Ustawa zakłada, że to Rada Ministrów w drodze rozporządzenia zniesie gminę i ustali nowe granice gminy lub gmin, do których włączony zostanie obszar Ostrowic. Stanie się to 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z ustawą, dług gminy Ostrowice przejmie Skarb Państwa, reprezentowany przez wojewodę zachodniopomorskiego.

Reklama

Od 1 stycznia 2019 r. wojewoda będzie miał 14 dni na wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zostanie opublikowane stosowne obwieszczenie w tej sprawie. W ciągu trzech miesięcy wierzyciele będą zobowiązani odpowiedzieć na ten dokument. Wierzytelności niezgłoszone w terminie - wygasną.

Wojewoda ustali wysokość należności. Odbędzie się to nie wcześniej niż 12 miesięcy i nie później niż 15 miesięcy od zlikwidowania gminy Ostrowice. Wierzyciele będą mieć prawo do wniesienia sprzeciwu do właściwego sądu okręgowego. Skarb Państwa będzie reprezentować Prokuratoria Generalna.

Zgodnie z przepisami, w dniu wejścia w życie ustawy, czyli z dniem następującym po jej ogłoszeniu, organy gminy Ostrowice ulegną rozwiązaniu i wygasają mandaty wójta i radnych. Zadania i kompetencje samorządu przejmie osoba wyznaczona przez premiera, na wniosek wojewody zachodniopomorskiego (dwuletnia kadencja obecnego komisarza rządowego mija 26 października 2018 r. – PAP).

W myśl ustawy w tegorocznych wyborach samorządowych mieszkańcy gminy Ostrowice nie będą głosować na wójta i radę Ostrowic, lecz gminy bądź gmin, do której zostaną przyłączeni administracyjnie. Pierwszą sesję rady w gminie lub gminach zwoła komisarz wyborczy w ciągu 7 dni od zniesienia Ostrowic.

Ustawa nie precyzuje, do której gminy lub gmin zostaną włączone znoszone Ostrowice. Wiadomo jednak, że tylko w gminach Drawsko Pomorskie i Złocieniec zarządzono konsultacje publiczne w formie ankiet. Te zakończyły się odpowiednio 5 i 8 lipca. W Gminie Drawsko Pomorskie w konsultacjach wzięło udział 2,52 proc. uprawnionych mieszkańców. Z 412 osób 269 opowiedziało się przeciw przyłączeniu zachodniej części Ostrowic. Natomiast w gminie Złocieniec w konsultacjach wzięło udział 1,14 proc. uprawnionych. Do magistratu trafiły 172 ankiety, w tym 151 z ważnymi opiniami. Za przyłączeniem wschodniej części Ostrowic do Złocieńca opowiedziały się 122 osoby.

Zadłużenie, liczącej ok. 2,5 tys. mieszkańców, gminy Ostrowice z końcem 2017 r. sięgało już ponad 47 mln zł, co stanowiło 437 proc. jej dochodów, i rośnie lawinowo. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie skierowała w maju br. do sądu akt oskarżenia przeciwko b. skarbniczce gminy Ostrowice Krystynie K. i zawieszonemu wójtowi Wacławowi M. - mieli oni doprowadzić gminę do bankructwa. Obojgu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.(PAP)

autor: Inga Domurat

edytor: Sonia Sobczyk