Żydzi za Odrą są prześladowani w szkołach i atakowani na ulicach. Popkulturę zalewa fala hejtu. Sprawcami są osoby pochodzenia muzułmańskiego.Szkoła, w której uczył się Oskar Michalski, leży w południowej części Berlina. W spokojnej dzielnicy Friedenau. Na jej murach widnieje napis „Szkoła bez rasizmu. Szkoła z odwagą”. To logo międzynarodowego programu edukacyjnego, w którym udział bierze 2500 placówek w Niemczech. Uczniowie w czasie pozalekcyjnym organizują zajęcia o tematyce antyrasistowskiej. 14-letni Oskar przy okazji omawiania różnych religii na etyce oświadczył, że jest Żydem. Po lekcji koledzy i koleżanki zaczęli go wyzywać. Znalazł się na marginesie życia towarzyskiego. Pojawiła się przemoc. Chłopak był podduszany.