Myślę, że czerwiec jest pierwszym możliwym terminem, kiedy prezydent Andrzej Duda ogłosi pytania do referendum przedkonstytucyjnego - powiedział w środę prezydencki minister Andrzej Dera. Dodał, że pytań ma być maksymalnie dziesięć.
Reklama

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział podczas uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja w Warszawie, że w przewidzianym ustawą o referendum ogólnokrajowym terminie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum, którego data będzie określona na 10 i 11 listopada 2018 r.

Prezydencki minister Andrzej Dera pytany w środę w radiowej Jedynce o to, kiedy poznamy pytania, powiedział, że o tym zadecyduje prezydent. "Myślę, że czerwiec jest pierwszym możliwym terminem, kiedy pan prezydent (pytania - PAP) ogłosi" - odpowiedział.

Pytany, ile powinno być pytań w tym referendum, Dera powiedział: "Prezydent wyraźnie określił, że nie chciałby, by było więcej niż 10 pytań".

W ocenie Andrzeja Dery "Pytania muszą być jasne, zrozumiałe i dotyczące ważnych kwestii". Według niego, jeśli się nie zna pytań, trudno się do pomysłu referendum ustosunkować. Według niego, kiedy społeczeństwo pozna pytania, temperatura w sprawie tego referendum przedkonstytucyjnego wzrośnie.

Pytany, czy prezydent zgodziłby się na to, by referendum odbyło się łącznie z wyborami samorządowymi, Dera odpowiedział, że decyzja będzie po stronie Senatu. Zagwarantował, że Andrzej Duda złoży pytania do referendum w Senacie. "Ale decyzja o tym, czy referendum się odbędzie i o terminie referendum - to już autonomiczna decyzja Senatu" - powiedział.

Zgodnie z konstytucją, referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum. Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.