Niewykluczone, że Sejm zajmie się we wtorek wieczorem wnioskiem ws. odwołania Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu i wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu.

Punkty te - zapisane kursywą - pojawiły się w poniedziałek wieczorem na stronie sejmowej we wstępnym harmonogramie wtorkowych obrad. Jak zaznaczono jest to planowany harmonogram, jeszcze przed posiedzeniami Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Punkt dotyczący wniosku ws. ministra Glińskiego wpisano na godz. 21.30 -23.00, a punkt dotyczący marszałka Kuchcińskiego w g.23.00-0.30.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Glińskiego złożył w Sejmie w połowie kwietnia klub PSL-UED. Powodem wniosku - jak uzasadniali wówczas posłowie tego klubu - jest "gigantyczny transfer pieniędzy" na prywatne konto książąt Czartoryskich. Pod wnioskiem podpisali się także posłowie PO i Nowoczesnej.

Reklama

Kolekcja należąca do Fundacji Książąt Czartoryskich - obejmująca dzieła sztuki, w tym "Damę z gronostajem" Leonarda da Vinci oraz księgozbiór - została pod koniec grudnia 2016 r. zakupiona na własność przez państwo polskie za kwotę 100 mln euro. Pod koniec 2017 r. w krakowskim sądzie rejestrowym złożony został wniosek o likwidację Fundacji w związku z wyczerpaniem jej misji i środków finansowych. W kwietniu sąd oddalił wniosek o otwarcie likwidacji Fundacji Książąt Czartoryskich.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.

Z kolei wniosek o odwołanie Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu w połowie kwietnia złożyli posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-UED. Szefowie tych klubów jako powód złożenia wniosku podawali wówczas sposób prowadzenia przez Kuchcińskiego obrad w czasie głosowań nad zmianami w ustawach sądowych. Według nich marszałek Sejmu prowadził wtedy obrady w sposób skandaliczny, uniemożliwił posłom zadawanie pytań i zgłaszanie wniosków formalnych.

Kandydatem klubów opozycyjnych na nowego marszałka jest wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska (PO). Sejm odwołuje marszałka na wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów i imiennie wskazujący kandydata na marszałka. Sejm odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w jednym głosowaniu.