W czwartek w Przemyślu marszałek Sejmu wziął udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W swoim wystąpieniu przypomniał, że uchwalono ją jako pierwszą w Europie, dlatego wywarła „wielki wpływ na rozwój konstytucjonalizmu, a także demokracji w skali powszechnej”.

„Jest wyrazem mądrości zbiorowej Polaków dążących do naprawy własnego państwa pogrążonego w kryzysie. Jest też dowodem na możliwość zawierania kompromisów, w tamtym czasie między majestatem najjaśniejszej Rzeczypospolitej w osobie króla, a narodem reprezentowanym przez posłów i senatorów” – powiedział Kuchciński.

Marszałek zaznaczył, że Konstytucja była także zwieńczeniem prawie 30-letnich wysiłków naprawy państwa polskiego. „Jej twórcy mieli wizję odnowionej Rzeczypospolitej. Konstytucja ta była świadectwem pluralizmu i równości, potwierdzała ciągłość duchową dziedzictwa chrześcijańskiego, ale jednocześnie gwarantowała wolności religijne. Twórcy Konstytucji mieli też wizję narodu jako wspólnoty politycznej obejmującej wszystkie stany oraz grupy etniczne, językowe, regionalne i wyznaniowe. Miały ich łączyć prawa i wolności Rzeczypospolitej” – mówił marszałek.

Kuchciński przypomniał, że w Konstytucji zapisano, że „wszelka władza początek swój bierze z woli narodu”. „ A to oznacza, że tym samym naród został uznany, już w tamtym czasie, za suwerena” – powiedział.

Zdaniem marszałka Konstytucja miała spełniać dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, zaznaczył Kuchciński, doprowadzić do natychmiastowego zatrzymania procesu upadku państwa. Po drugie miała zmodernizować państwo i stworzyć nowoczesny kraj. „Upadku Rzeczypospolitej nie udało się uratować, ale Konstytucja stała się zobowiązaniem dla przyszłych pokoleń do jej odbudowy. Polacy, my byliśmy temu wierni w XIX i XX wieku, i tak jest do dzisiaj” – zakończył marszałek Sejmu.

W czasie uroczystości przy kamieniu upamiętniającym Konstytucję 3 Maja na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu Kuchciński złożył wieniec. Uczniowie II LO złożyli również przyrzeczenie strzeleckie. Odczytano apel pamięci.

Przez całą uroczystość kilka osób trzymało transparent z hasłem „Konstytucja obowiązuje wszystkich”. W uroczystości udział wzięło kilkaset osób. (PAP)

autor: Wojciech Huk