Prezes UOKiK nałożył prawie 3 mln zł kary na Kancelarię Prawną Proculus. Ten pośrednik finansowy kierował ofertę do osób, które nie posiadały zdolności kredytowej w zamian za co uzyskiwał wysokie prowizje.

Kancelaria Prawna Proculus pośredniczyła w pożyczaniu pieniędzy. Ofertę kierowała głównie do osób, które nie miały zdolności kredytowej, ale potrzebowały pieniędzy na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Ze skarg konsumentów wynikało, że pożyczając pieniądze przez Kancelarię Prawną Proculus, popadali w jeszcze większe kłopoty finansowe - poinformował w czwartek UOKiK.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że spółka naruszyła dobre obyczaje. "Działania pracowników Proculusa miały jeden cel: nakłonić jak największą liczbę osób do zawarcia umów pośrednictwa finansowego, ponieważ pobierali za to prowizję. Im większa kwota, tym większa opłata, dlatego Proculus namawiał konsumentów do tego, żeby pożyczali więcej pieniędzy niż mogliby spłacić" – wyjaśnił prezes UOKiK Marek Niechciał.

Urząd zakwestionował zbyt wysokie prowizje, które nie odpowiadały pracy wykonanej przez Proculus. Pośrednik zobowiązywał się do wyszukiwania ofert finansowych, co kosztowało klientów ok 20 proc. kwoty kredytu. Pracownicy Proculusa pobierali prowizję nawet wtedy, gdy wszystkie czynności wykonywał bank lub nie doszło do zawarcia umowy. Zdarzało się, że klient płacił i Proculusowi, i bankowi.

UOKiK zapytał 14 innych pośredników finansowych o to, czy pobierają prowizje i w jakiej wysokości. 13 z nich nie obciąża tą opłatą konsumentów, płaci ją bank udzielający pożyczki.

Ponadto pracownicy Proculusa tak manipulowali informacjami, że ostatecznie pożyczane kwoty były wyższe niż możliwości i potrzeby konsumentów. W efekcie, Proculus otrzymywał wysoką prowizję, a klienci wpadali w jeszcze większe problemy finansowe - zaznaczył Urząd.

Roszczenia pożyczkodawcy i spłatę zobowiązania zabezpiecza weksel, ale musi on wskazywać kwotę i zawierać klauzulę „nie na zlecenie”. Weksle in blanco takiej klauzuli nie zawierały. Proculus mógł wpisać dowolną kwotę i przenieść zobowiązanie na inną osobę.

Prezes UOKiK uznał, że Kancelaria Prawna Proculus naruszyła dobre obyczaje i nałożył karę w wysokości prawie 3 mln zł (2 914 028 zł). Spółka musi też oddać konsumentom weksle. Decyzja jest prawomocna. Ponadto postępowanie w sprawie działań Proculus prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.