Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego wszyscy wiceministrowie mają się podać do dymisji. Propozycje dalszej współpracy ma otrzymać 3/4 z nich.
Największe zmiany czekają wiceministrów w randze podsekretarzy – mają zasilić szeregi urzędników. Z naszych wyliczeń wynika, że ok. 80 z nich zostanie włączonych do korpusu służby cywilnej. – Wszelkie zmiany, które prowadzą do zmniejszenia korpusu politycznego, a tym samym zwiększenia szeregów merytorycznych urzędników, są dla mnie jak najbardziej słusznym kierunkiem – komentuje dr Stefan Płażek, adwokat i adiunkt z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Z takim zastrzeżeniem, że nie są to politycy pochowani na stołkach urzędniczych. A tego w tym przypadku się obawiam – dodaje.
Urzędnik – wiceminister