Laureat ogólnopolskiego konkursu „Lider Społecznej Odpowiedzialności”, „Przedsiębiorstwo przyszłości” i „Eko-inwestycja”, nagradzane wielokrotnie złotym godłem QI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach stawia na nowoczesne technologie i społeczną odpowiedzialność biznesu.

Na forum miasta i Polski

W Gliwicach położonych w zachodniej części województwa śląskiego, znajduje się największa z czterech podstref Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie swoje fabryki zlokalizowali przedstawiciele m.in. przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego i logistyki. W te założenia wpisuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach należące do czołówki firm w Polsce w zakresie realizacji kompleksowych projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej. Spółka świadczy usługi dla blisko 200 tys. osób i ponad 1400 firm. Specyfika działalności determinuje utrzymanie wysokich standardów w codziennej pracy przedsiębiorstwa. Potwierdzeniem skuteczności tych działań są tytuły i nagrody w prestiżowych konkursach m.in. "Przedsiębiorstwo przyszłości", czy złote medale QI Najwyższa Jakość w kategorii „USŁUGA”. Tylko w ub. r. PWIK otrzymało: Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2016 w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości; V miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, (kapituła brała pod uwagę kwestie techniczne, awaryjność sieci, nakłady finansowe na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu; współudział firmy w życiu społeczności lokalnych, działania w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych). Przedsiębiorstwo uzyskało też w 2016 r. Nagrodę Specjalną "Najwyższa Jakość" podczas Europejskiego Forum Jakości. Tu doceniono politykę jakości firmy i działania w czasie realizacji II etapu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach. Dzięki inwestycji zrealizowanej z dofinansowaniem Unii Europejskiej stopień skanalizowania Gliwic osiągnął już poziom 99 proc.

Usługi dobrej jakości

- Stale podnosimy jakość usług, bo najważniejsze jest dla nas dobro mieszkańców. Realizujemy kompleksową strategię wypełniania dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych między mieszkańcami Unii. Kładziemy też nacisk na rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, dostosowując przedsiębiorstwo do wymagań rynku i klientów. Co ważne, mimo że ponosimy duże nakłady finansowe na nowe przedsięwzięcia, cena wody i ścieków znacząco nie wzrasta i nadal pozostaje jedną z najniższych w województwie śląskim. Jako nowoczesna Spółka branży wodno-kanalizacyjnej, w zmieniającym się otoczeniu potrafimy stale i optymalnie wykorzystywać swoje zasoby dla osiągania celów - podkreśla Iwona Lukowicz-Fojt, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

W PWiK działają Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta oraz zintegrowany system wspomagania zarządzania (back-office). Nowe technologie wykorzystywane są również w prowadzonym projekcie zarządzania infrastrukturą techniczną. Obecnie wdrażany jest autorski program prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, wielu specjalności – informatyków, eksploatatorów sieci, GIS-u, kontrolingu. W ramach doskonalenia usług oraz tworzenia nowych rozwiązań, zespół realizuje długofalowe zadania z zakresu projektowania systemów pomiarowych do monitorowania czynności eksploatacyjnych - sieci kanalizacyjnej. Istotą działania jest oprogramowanie ułatwiające bieżącą eksploatację sieci, które pozwala wychwycić najbardziej problemowe odcinki lub punkty kanalizacji. Spółka finalizuje także projekt budowy systemu radiowego, mobilnego odczytu wodomierzy na całym obszarze działalności Przedsiębiorstwa, który umożliwia uzyskanie odczytów wszystkich urządzeń w krótkim czasie, bez absorbowania odbiorcy. – Chcemy spełniać marzenie o wygodzie domów, w których korzystanie z systemu kanalizacji jest przyjemnością. Naszym wyzwaniem było kształtowanie przyszłości mieszkańców dzielnic Bojkowa i Ostropy w Gliwicach przez odkrywanie sposobów implementacji rozwiązań technologicznych, w celu zwiększenia satysfakcji z korzystania z systemu odprowadzania ścieków przez naszych Klientów w ich codziennym życiu. Kolejne plany inwestycyjne Spółki związane są z rozwojem infrastruktury miasta, w tym z budową sieci wodno-kanalizacyjnych dla terenów zlokalizowanych w okolicy planowanej południowo-zachodniej obwodnicy Gliwic, która uruchomi nowe tereny pod rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz działalności produkcyjnej i usługowej. Łącznie w latach 2018-2020 ma powstać ok. 10 km sieci wodociągowej magistralnej i ok. 3 km sieci kanalizacyjnej, tak aby w przyszłości zapewnić wymaganą ilość wody do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych oraz do celów przemysłowych i usługowych wraz z odbiorem powstających tam ścieków – podkreśla Katarzyna Jachymska, Członek Zarządu – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

Przestrzeń nowych możliwości

Spółka pełni też funkcję Menadżera Projektu budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach na ponad 17 tys. miejsc. To obiekt odpowiadający potrzebom zarówno świata sportu, jak i szeroko pojętej branży spotkań. Umożliwia on organizację wydarzeń sportowych o randze międzynarodowej m.in. w takich dyscyplinach jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, lekkoatletyka, łyżwiarstwo czy inne. Atrakcyjne pod względem organizacji imprez masowych, miejsce stwarzające możliwości uczestniczenia w największych i najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i muzycznych w Polsce. Wielofunkcyjność obiektu przyciągnie na Śląsk duże wydarzenia sportowe, artystyczne i biznesowe. Hala Gliwice pomoże przywrócić znaczenie miejscu, które niegdyś było istotnym ośrodkiem sportowo-rozrywkowym w kraju i Europie.