W grudniu do zwolenników rządu zaliczało się 39 proc. badanych, 30 proc. do przeciwników, a 54 proc. dobrze oceniło działalność rządu od czasu objęcia władzy - wynika z najnowszego sondażu CBOS, który zbadał notowania rządu ustępującej premier Beaty Szydło.

W grudniu do zwolenników rządu zaliczało się 39 proc. badanych, to spadek o 1 punkt proc. w stosunku do listopada; przeciwników Rady Ministrów było 30 proc. (spadek o 1 punkt proc.). Obojętność wobec rządu wyrażało 29 proc. ankietowanych (o 2 punkty proc. więcej w porównaniu z badaniem z ubiegłego miesiąca). 2 proc. respondentów - podobnie jak w ubiegłym miesiącu - nie mało w tej sprawie zdania.

Wyniki działalności rządu pozytywnie oceniło 54 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.), a źle - 35 proc. (bez zmian). 10 proc. respondentów - o 2 punkty proc. mniej niż w poprzednim miesiącu - nie miało w tej sprawie zdania.

Zadowolenie z tego, że Beata Szydło stoi na czele rządu, wyraziło 49 proc. badanych (bez zmian). Niezadowolonych było 39 proc. respondentów (wzrost o 2 punkty proc.); 12 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania (spadek o 2 punkty proc.).

Na pytanie, czy rząd Szydło stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, pozytywnie odpowiedziało 49 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc.), negatywnie 40 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt proc.), a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 11 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.).

CBOS w komentarzu do badania podkreślił, że rząd Beaty Szydło kończy swoją działalność z lepszymi ocenami niż zaczynał, co - według ośrodka – na tle poprzednich gabinetów jest nietypowe.

"Poprawiającym się notowaniom rządu sprzyjała dobra koniunktura i związane z tym coraz lepsze postrzeganie sytuacji gospodarczej w kraju. Rejestrowane w ostatnich miesiącach oceny sytuacji gospodarczej są bowiem najlepsze od początku przemian" - zaznaczył CBOS.

"W grudniu notowania rządu nie zmieniły się znacząco. Kończący swoją działalność gabinet w ostatnim tygodniu swojego urzędowania miał więcej zwolenników niż przeciwników, a zadowoleni z rezultatów jego prac, prowadzonej przezeń polityki gospodarczej oraz z tego, że na jego czele stała Beata Szydło, przeważali nad niezadowolonymi" - dodała sondażownia.

Badanie „Ostatnie notowania rządu Beaty Szydło” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-7 grudnia 2017 roku na liczącej 925 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.