Specyfikacja techniczna remontu jednostki potwierdza informacje DGP o nieprawidłowościach przy jej eksploatacji.W najbliższym czasie legendarny żaglowiec przejdzie gruntowną naprawę. Na prace ogłoszono przetarg. W specyfikacji w punktach 2.1.4 i 2.1.6 jest mowa o nadbudówkach dziobowych. W jednej ma zostać wymieniona skorodowana blacha, a w drugiej zlokalizowany i usunięty „przeciek wody z pokładu nadbudówki”.
Reklama
Potwierdza to nasze informacje o możliwych nieprawidłowościach na „Darze Młodzieży”, o których pisaliśmy na początku miesiąca. Już od dłuższego czasu na kadłubie miały występować nieszczelności. Chodziło o łączenia między nadbudówkami a pokładem. Nie jest to usterka, która groziłaby zatonięciem, ale mogła spowodować utratę przez „Dar Młodzieży” certyfikatu i klasy. Z naszych informacji wynika, że od 2010 r. omawiane przez DGP nieszczelności załoga zgłaszała co najmniej dwa razy. A już po publikacji naszego materiału rozmawialiśmy z osobą przez lata związaną ze statkiem. Określiła ona inspekcje Polskiego Rejestru Statków jako „loterię” i twierdziła, że dopiero, gdy inspektorzy wykrywali jakiś defekt, był on naprędce usuwany.
Wspomniana wyżej specyfikacja remontowa powstała 26 października i zatwierdził ją prof. Henryk Śniegocki, prorektor do spraw morskich Akademii Morskiej. Dzień wcześniej w rozmowie z nami pytany o możliwe usterki odsyłał nas do inspektorów odpowiadających za rejestrację statku.
Okazje do remontu „Daru Młodzieży” są dwie: pięcioletni przegląd klasy oraz zapowiadany jedenastomiesięczny rejs dookoła świata dla uczczenia stulecia polskiej niepodległości. O planach „Rejsu Niepodległości” poinformowano w zeszłym tygodniu na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczyli w niej m.in. szefowa KPRM Beata Kempa oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Rejs zacznie się w maju przyszłego roku. Patronat nad wydarzeniem objęła premier Beata Szydło.